Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1485. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Idrija, stran 4039.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/08 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 27. seji dne 7. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Idrija
1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Idrija (Uradni list RS, št. 21/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za območje poselitve se štejejo vsa območja stavbnih zemljišč, ki jih opredeljuje veljavni Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (v nadaljevanju: OPN), vključno z območji razpršene gradnje.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. Območja poselitve so grafično prikazana v kartografskem delu OPN in so izdelana v merilu 1:5000. Pri določanju meje območja poselitve se upoštevajo določila OPN. Za obstoječe in predvidene infrastrukturne vode pa so za določitev trase potrebni lokacijski podatki iz projektne dokumentacije.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/2003
Idrija, dne 7. maja 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti