Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014

Kazalo

1295. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, stran 3638.

Na podlagi 47. in 61. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 97/13) se v prvem, drugem in tretjem odstavku 29. člena besedilo »7. maja 2014« nadomesti z besedilom »12. oktobra 2014«.
2. člen
V 32. členu se besedilo »8. maja 2014« nadomesti z besedilom »13. oktobra 2014«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-140/2014
Ljubljana, dne 25. aprila 2014
EVA 2014-2430-0061
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor