Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014

Kazalo

1293. Pravilnik o obliki evidenčnega lista, stran 3632.

Na podlagi devetega odstavka 17.c člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o obliki evidenčnega lista
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejšo obliko evidenčnega lista za spremljanje sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov.
2. člen
Evidenčni list se vodi na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-125/2014
Ljubljana, dne 25. aprila 2014
EVA 2013-2330-0119
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina