Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

809. Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba, stran 2521.

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba je na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) na 35. redni seji dne 20. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen
S tem odlokom se določi območje predkupne pravice Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah.
2. člen
Občina ima predkupno pravico:
– na območju poselitve v občini,
– na območjih obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij v občini.
3. člen
Območje poselitve po tem odloku so vsa stavbna zemljišča kot jih določajo predpisi o prostorskem načrtovanju.
Območje predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov so zemljišča, preko katerih je predviden potek infrastrukturnih omrežij oziroma na katerih je predvidena gradnja oziroma ureditev infrastrukturnih objektov.
Območje poselitve in območje predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov sta določena v grafičnem prikazu izvedbenega dela vsakokratno veljavnega Občinskega prostorskega načrta v merilu 1:5000. Določitev omogoča prikaz meje območij v zemljiškem katastru in določitev meje v naravi.
Kartografsko gradivo s prikazom območja poselitve ter območja infrastrukturnih omrežij in objektov je na vpogled na sedežu občine in na spletni strani občine.
4. člen
Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja župan.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba na nepremičninah (Uradni list RS, št. 1/04, 111/06 in 125/08).
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-4/2014-6
Šempeter pri Gorici, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti