Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

572. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup), stran 2036.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 20. februarja 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
1. člen
V Pravilniku o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup) (Uradni list RS, št. 52/11) se za prvim odstavkom 7. člena doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se pri oddaji zemljišča v zakup za dejavnost vrtičkarstva, zemljišče lahko razdeli na več delov, ki se oddajo v zakup različnim uporabnikom, skladno z merili, določenimi v objavi.«
2. člen
Za prvim odstavkom 22. člena se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, letna zakupnina za posamezni del zemljišča, ki se odda za dejavnost vrtičkarstva, ne more biti nižja kot 20 €.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-0054/2011
Žalec, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.