Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

436. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov, stran 1509.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 302 z dne 18. 11. 2010, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1143/2013 z dne 13. novembra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, zlasti v zvezi z navedbo dražbenega sistema, ki ga imenuje Nemčija (UL L št. 303 z dne 14. 11. 2013, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1031/2010/EU) določa pristojni organ za izdajo pooblastila za neposredni dostop do dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov.
2. člen
(pristojni organ)
(1) Pristojni organ za izdajo pooblastila za neposredni dostop do dražbenih sistemov, na katerih potekajo dražbe emisijskih kuponov, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
(2) Oseba, ki želi pridobiti pooblastilo iz prejšnjega odstavka, mora poslati na Agencijo pisno zahtevo in priložiti dokazila v skladu z 59. členom Uredbe 1031/2010/EU.
3. člen
(nadzor)
Nadzor nad osebami, ki so pridobile pooblastilo iz prvega odstavka prejšnjega člena, izvaja Agencija v skladu s svojimi pooblastili in Uredbo 1031/2010/EU.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-6/2014
Ljubljana, dne 20. februarja 2014
EVA 2014-2330-0101
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti