Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

433. Odlok o spremembah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2, stran 1498.

Na podlagi 53.a in 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 22. redni seji dne 13. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2 (Uradni list RS, št. 30/13 z dne 12. 4. 2013).
Spremembe zgoraj imenovanega odloka se nanašajo samo na popravek koordinat točk C 06 in C 07 predloga parcelacije v grafičnem delu, ki so bile pomotoma napačno navedene, posledično se spremenita tudi navedbi velikosti površin gradbenih parcel za stavbi S2 in S3.
Grafični izris in tekstualni del omenjenega odloka se zaradi sprememb koordinat ne spreminjata.
2. člen
Koordinati točk C 06 in C 07 v predlogu parcelacije grafičnega dela Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2 se spremenita tako, da se glasita:
+-----+-------------+------------+---------------+--------------+
|FT  |Y1 (XGK)   |X1 (Y GK)  |Y1 (XGK) -   |X1 (Y GK) -  |
|   |       |      |popr.     |popr.     |
+-----+-------------+------------+---------------+--------------+
|C 06 |140492,26  |433865,90  |140531,47   |433847,29   |
+-----+-------------+------------+---------------+--------------+
|C 07 |140475,73  |433852,75  |140569,19   |433878,07   |
+-----+-------------+------------+---------------+--------------+
Posledično se spremenita tudi navedbi velikosti površin pri stavbah S2 in S3, in sicer:
+--------------------+--------------------+----------------+
|Parcela ob stavbi  |Stara površina (m2) |Nova površina  |
|          |          |(m2)      |
+--------------------+--------------------+----------------+
|S2         |520         |537       |
+--------------------+--------------------+----------------+
|S3         |532         |545       |
+--------------------+--------------------+----------------+
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2012
Žirovnica, dne 13. februarja 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost