Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014

Kazalo

324. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, stran 1110.

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr. in 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. seji dne 4. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
I.
Mestna občina Celje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 17,10 EUR na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Mestne občine Celje znaša končna cena za uporabnika 4,10 EUR na efektivno uro.
III.
Cena storitve pomoči na domu znaša za nedeljske oziroma praznične dni 18,72 EUR na efektivno uro.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša za nedeljske oziroma praznične dni 4,10 EUR na efektivno uro.
IV.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, št. 122-49/2011 z dne 6. 12. 2011 (Uradni list RS, št. 103/11).
V.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 3. 2014 dalje.
Št. 122-4/2014
Celje, dne 4. februarja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.