Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

140. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 492.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 9. korespondenčni seji dne 15. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom pridobijo naslednja zemljišča:
--------------------------------------------------------------------
 Parc. št. Vrsta rabe   Površina  ID    Katastrska
                         občina
--------------------------------------------------------------------
 13     eks. sadovnjak 1294 m2  1794695  1700-Ig
      stan. stavba
      dvorišče
 15/2    eks. sadovnjak 867 m2   3138932  1700-Ig
 29/2    parkirišče   683 m2   2777779  1700-Ig
 22/4    parkirišče   875 m2   6000680  1700-Ig
 1815/2   njiva      1314 m2  4600567  1700-Ig
 1815/1   njiva      1740 m2  3972023  1700-Ig
 1832    njiva      1320 m2  403614  1700-Ig
 1826    njiva      1604 m2  3090650  1700-Ig
 1858/1   njiva      875 m2   5046786  1700-Ig
 352/8   pašnik     646 m2   5907467  1700-Ig
 474/2   bar. travnik  2406 m2  1116415  1700-Ig
 473/2   bar. travnik  117 m2   5087759  1700-Ig
 474/4   bar. travnik  469 m2   2064013  1700-Ig
 472/2   bar. travnik  362 m2   1619649  1700-Ig
 680/2   bar. travnik  3175 m2  2064021  1700-Ig
 1262/1   bar. travnik  3113 m2  3499001  1701-Iška Loka
 1262/3   posl. stavba  5162 m2  2994407  1701-Iška Loka
      funk. objekt
      dvorišče
      zelenica
 1501/1   travnik     31 m2   6139055  1701-Iška Loka
 136/8   pot       153 m2   2834516  1707-Iška vas
 76/3    njiva      39 m2   2218504  1702-Tomišelj
 967/33   njiva      119 m2   1297610  1702-Tomišelj
 2254/88  gozd      200 m2   5306360  1708-Golo
 2105/13  travnik     118 m2   4233709  1708-Golo
 725/2   travnik     847 m2   5305846  1712-Zapotok
 53     njiva      1651 m2  4831868  1712-Zapotok
 757/24   gozd      228 m2   3622330  1712-Zapotok
 736/2   pašnik     160 m2   1321253  1712-Zapotok
 56     njiva      508 m2   3200198  1712-Zapotok
 101/2   eks. sadovnjak 1263 m2  2271521  1712-Zapotok
 837/49   gozd      321 m2   4961825  1712-Zapotok
      funk. objekt
 732/12   gozd      352 m2   2714428  1712-Zapotok
 725/2   travnik     847 m2   5305846  1712-Zapotok
 759/57   travnik     178 m2   3715374  1712-Zapotok
 759/74   travnik     115 m2   1364100  1712-Zapotok
 759/76   travnik     160 m2   1321253  1712-Zapotok
--------------------------------------------------------------------
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ig.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/001/2014-014
Ig, dne 8. januarja 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti