Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

139. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 490.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 9. korespondenčni seji dne 15. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom pridobijo naslednja zemljišča:
--------------------------------------------------------------
Parc. št. Vrsta rabe   Površina ID    Katastrska
                       občina
--------------------------------------------------------------
410/14   travnik     763 m2  2889928  1700-Ig
410/2   travnik     114 m2  4244404  1700-Ig
410/5   travnik     98 m2  4915511  1700-Ig
2312/2   njiva      33 m2  6213556  1700-Ig
177/3   neplodno    23 m2  2395630  1700-Ig
368/15   njiva      2 m2   5329313  1700-Ig
2314/2   travnik     15 m2  6213546  1700-Ig
2289/5   ekst. sadovnjak 46 m2  6213434  1700-Ig
2315/1   gozd      224 m2  3367762  1700-Ig
2326/3   pašnik     20 m2  6213549  1700-Ig
2300/5   travnik     108 m2  6213553  1700-Ig
491/4   bar. travnik  62 m2  344904  1700-Ig
491/10   travnik     43 m2  1016481  1700-Ig
2482/2   cesta      317 m2  2785184  1700-Ig
346/14   pašnik     317 m2  3626044 1700-Ig
1818/5   dvorišče    41 m2  3763741  1700-Ig
491/7   travnik     42 m2  3932194  1700-Ig
490/5   bar. travnik  30 m2  4792130  1700-Ig
323/3   dvorišče    93 m2  1184872  1700-Ig
323/5   dvorišče    25 m2  6026687  1700-Ig
323/6   dvorišče    30 m2  6026673  1700-Ig
323/8   dvorišče    2 m2   6026675  1700-Ig
323/9   dvorišče    1 m2   6026676  1700-Ig
467/6   travnik     10 m2  4364146  1699-
                       Dobravica
470/5   travnik     248 m2  2168010  1699-
                       Dobravica
438/12   njiva      243 m2  3808429  1712-Zapotok
753/8   travnik     887 m2  1212501  1712-Zapotok
839/2   gozd      3112 m2 3188884  1712-Zapotok
438/13   njiva      52 m2  3483414  1712-Zapotok
71     travnik     144 m2  821847  1712-Zapotok
753/5   travnik     585 m2  572220  1712-Zapotok
831/2   njiva      311 m2  151101  1712-Zapotok
831/9   njiva      342 m2  2837583  1712-Zapotok
32/72   pašnik     299 m2  6223099  1712-Zapotok
32/73   pašnik     28 m2  6223095  1712-Zapotok
438/18   dvorišče    54 m2  3118286  1712-Zapotok
438/19   dvorišče    64 m2  3454369  1712-Zapotok
669/9   travnik     293 m2  4954362  1712-Zapotok
647/1   travnik     606 m2  2604217  1712-Zapotok
1405/1   bar. travnik  449 m2  177454  1702-Tomišelj
257    pašnik     76    2696460  1702-Tomišelj
1397/3   bar. travnik  1208 m2 387180  1702-Tomišelj
191/2   cesta      47 m2  1985224  1702-Tomišelj
83/1    eks. sadovnjak 227 m2  3920547  1702-Tomišelj
81/4    eks. sadovnjak 99 m2  613365  1702-Tomišelj
81/5    eks. sadovnjak 45 m2  2797055  1702-Tomišelj
74/2    funkc. objekt  11 m2  4978447  1702-Tomišelj
375/3   neplodno    43 m2  2396693  1701-Iška
                       Loka
1035/233  gozd      643 m2  5313894  1708-Golo
450/1   travnik     167 m2  1448116  1708-Golo
419/27   travnik     338 m2  6148273  1708-Golo
419/14   travnik     310 m2  4443987  1708-Golo
2254/110  neplodno    661 m2  5177655  1708-Golo
2105/18  travnik     98 m2  1975768  1708-Golo
1444/46  cesta      62 m2  4803150  1708-Golo
1447/81  cesta      31 m2  3101201  1708-Golo
1809/5   travnik     387 m2  3338192  1708-Golo
1447/82  cesta      63 m2  321040  1708-Golo
1345/40  cesta      33 m2  5189260  1708-Golo
1373/2   cesta      80 m2  5021444  1708-Golo
185/3   cesta      30 m2  1611586  1708-Golo
1444/48  cesta      27 m2  3285380  1708-Golo
1447/84  cesta      13 m2  2782220  1708-Golo
461/2   travnik     114 m2  5334843  1708-Golo
1035/258  gozd      161 m2  722186  1708-Golo
453/1   travnik     923 m2  938447  1708-Golo
452/8   travnik     79 m2  1273604  1708-Golo
1430/35  travnik     19 m2  2282445  1708-Golo
2254/41  pašnik     30 m2  2764433  1708-Golo
--------------------------------------------------------------
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – lokalna
cesta v lasti Občine Ig.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/001/2014-013
Ig, dne 8. januarja 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti