Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

135. Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, stran 460.

V skladu z veljavnimi predpisi sklepata stranki:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za nekovine,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo,
kot predstavnika delodajalcev
in
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije,
kot predstavnik delojemalcev,
A N E K S
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
1. Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi po tarifnih razredih za 174 ur od 1. 1. 2014 dalje znašajo:
+-----------------------+--------------------------+
|Tarifni razred     |Mesečni znesek (€)    |
+-----------------------+--------------------------+
|I.           |491,00          |
+-----------------------+--------------------------+
|II.          |546,00          |
+-----------------------+--------------------------+
|III.          |606,00          |
+-----------------------+--------------------------+
|IV.          |678,00          |
+-----------------------+--------------------------+
|V.           |764,00          |
+-----------------------+--------------------------+
|VI/I          |859,00          |
+-----------------------+--------------------------+
|VI/II         |931,00          |
+-----------------------+--------------------------+
|VII.          |1.045,00         |
+-----------------------+--------------------------+
|VIII.         |1.322,00         |
+-----------------------+--------------------------+
2. Solidarnostna pomoč
V primeru smrti delavca znaša solidarnostna pomoč 1.400,00 €.
V primeru smrti ožjega družinskega člana delavca znaša solidarnostna pomoč 420,00 €.
3. Veljavnost tarifne priloge
Tarifna priloga velja do sklenitve nove.
Ljubljana, dne 24. decembra 2013
Predstavnika delodajalcev
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje kovinskih materialov in nekovin
Marjan Mačkošek l.r.
Predsednik
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kemijo
Andreja Bauman l.r.
Predsednica
 
Predstavnik delojemalcev
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
Sindikat kemične, nekovinske
in gumarske industrije Slovenije
Marin Žagar l.r.
v. d. predsednika
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 15. 1. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-7/2004-23 o tem, da je Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 16/5.
  PRILOGA 2

  Skladno z 9. točko 47. člena te kolektivne pogodbe zneski najnižjih osnovnih plač
po plačilnih razredih od 1. 1. 2014 dalje znašajo:

+--------+-------------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|    |TARIFNI   |   |   |   |    |    |    |    |
|    |RAZRED    |   |   |   |    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|Plačilni| I. | II. | III. | IV. | V. | VI./I | VI./II | VII. | VIII. |
| razred |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|    1|491,00|   |   |   |   |    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|    2|515,54|   |   |   |   |    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|    3|546,00|546,00|   |   |   |    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|    4|   |569,56|   |   |   |    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|    5|   |606,00|606,00|   |   |    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|    6|   |638,29|638,29|   |   |    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|    7|   |   |678,00|678,00|   |    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|    8|   |   |716,85|716,85|   |    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|    9|   |   |   |764,00|764,00|    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   10|   |   |   |810,14|810,14|    |    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   11|   |   |   |859,00|859,00| 859,00|    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   12|   |   |   |   |893,62| 893,62|    |    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   13|   |   |   |   |931,00| 931,00| 931,00|    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   14|   |   |   |   |   | 982,00| 982,00|    |    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   15|   |   |   |   |   |1.045,00|1.045,00|1.045,00|    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   16|   |   |   |   |   |    |1.085,10|1.085,10|    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   17|   |   |   |   |   |    |1.131,92|1.131,92|    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   18|   |   |   |   |   |    |    |1.193,12|    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   19|   |   |   |   |   |    |    |1.252,09|    |
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   20|   |   |   |   |   |    |    |    |1.322,00|
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   21|   |   |   |   |   |    |    |    |1.394,42|
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   22|   |   |   |   |   |    |    |    |1.490,10|
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   23|   |   |   |   |   |    |    |    |1.585,91|
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+
|   24|   |   |   |   |   |    |    |    |1.718,48|
+--------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+

AAA Zlata odličnost