Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014

Kazalo

100. Odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije, stran 363.

Gospodarska zbornica Slovenje – Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo v skladu s 5. členom Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (Uradni list RS, št. 55/09, 28/10) v zvezi s 16. členom Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06, 45/08 – ZArbit, 83/09 – Odl.US: U-I-284/06-26) ter v skladu s sklepom njenega upravnega odbora, sprejetim z dne 3. 7. 2013
O D P O V E D U J E
Kolektivno pogodbo za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije
(Uradni list RS, št. 55/09, 28/10) s šestmesečnim odpovednim rokom
Hkrati ugotavlja, da:
– kolektivna pogodba preneha veljati 30. 6. 2014 in
– se normativni del odpovedane kolektivne pogodbe uporablja še šest mesecev po izteku odpovednega roka, to je do 31. 12. 2014.
Ljubljana, dne 23. decembra 2013
Podpredsednica
Upravnega odbora GZS – ZTOUPI
Melita Rebič l.r.