Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4258. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu, stran 13369.

Na podlagi 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo), 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93, 94/02, 92/07 in 62/10 - v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V odloku se 2. člen dopolni tako, da se v poglavju B. POVEZOVALNE CESTE tretja alineja, ki se glasi »7. točka, ki se glasi: »8. Šentjoška cesta«, preimenuje tako, da se glasi:
»7. točka, ki se glasi: »7. Šentjoška cesta«, ter doda 8. točka, ki se glasi: »8. Zaloška cesta«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-1/2013
Novo mesto, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.