Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4139. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012, stran 13188.

Pogodbeni stranki:
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva
na strani delodajalcev
in
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
na strani delojemalcev:
sklepata:
A N E K S Š T. 2
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/12, 43/12, 4/13)
1. člen
V Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/12, 43/12, 4/13) se spremeni 1. člen tako, da glasi:
»Stranki kolektivne pogodbe sta soglasni, da se sklene Kolektivna pogodba za čas do podpisa nove Kolektivne pogodbe oziroma do konca leta 2014.«
V preostalem delu ostanejo členi Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/12, 43/12, 4/13) nespremenjeni.
2. člen
Vsebino Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti za leto 2014 predstavljajo določbe Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in njene Tarifne priloge z vsemi spremembami. Zneski določeni v Tarifni prilogi veljavni na dan 31. 12. 2011 veljajo tudi v času trajanja tega aneksa.
Vsebino kolektivne pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena opredeljujejo pravne podlage objavljene v:
– Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/12, 43/12);
– Aneksu št. 1 o podaljšanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za leto 2012 (Uradni list RS, št. 4/13);
– Kolektivni pogodbi s Tarifno prilogo, ki je bila v veljavi do 31. 12. 2011 (Uradni list RS, št. 94/04, 8/05, 71/05, 14/06, 82/06, 66/07, 18/08, 5/09, 10/10, 95/10, 14/11, 62/11, 74/11);
– razlagah te kolektivne pogodbe (Uradni list RS, št. 15/05, 71/05, 120/05).
3. člen
Aneks št. 2 o podaljšanju veljavnosti Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti v letu 2014 je sestavni del Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se s 1. 1. 2014.
Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. decembra 2013
Podpisniki delojemalcev:
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Majda Marolt l.r.
 
Republiški odbor sindikata komunale dejavnosti
Mija Šuster l.r.
 
KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.
 
Podpisniki delodajalcev:
 
GZS Zbornica komunalnega gospodarstva
Janko Kramžar l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Tatjana Arčan l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 12. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-32 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 6/12.