Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3838. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin, stran 12116.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 - odl. US, 79/09, 14/10 - odl. US, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 - ZUJF) ter v skladu z 8., 17., 60. in 66. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin
1. člen
(1) V prvem in drugem odstavku 3. člena, prvem odstavku 5. člena in prvem odstavku 23. člena Odloka o rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 75/12) se beseda »zabavnih« nadomesti z besedo »javnih«.
(2) V drugem odstavku 23. člena se beseda »zabavna« nadomesti z besedo »javna«.
2. člen
Spremeni se tretja alineja prvega odstavka 8. člena tako, da se glasi:
»- na območje pokopališč, razen kioskov za prodajo cvetja in sveč in začasnih premičnih prodajnih objektov ob posebnih priložnostih,«.
3. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Kioski morajo izpolnjevati oblikovne pogoje, kot so določeni s pravilnikom o videzu kioskov.«.
4. člen
Besedilo druge alineje prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- tabla tipa A do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega lokala in je lahko postavljena le znotraj območja gostinskega vrta, ali neposredno ob vhodu v gostinski lokal,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Pravilnik iz drugega odstavka 11. člena tega odloka sprejme župan Mestne občine Celje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-11/2012
Celje, dne 3. decembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupanja
mag. Darja Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti