Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3830. Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, stran 12107.

Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije - ZSSS, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije ter Svet gorenjskih sindikatov na strani delojemalcev
in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev
na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 s spremembami) sklepata
S P R E M E M B O K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami)
1. člen
V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami) se besedilo točke »5. Božičnica« 81. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Božičnica se lahko dogovori s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali splošnim aktom delodajalca.
(2) Božičnica se lahko izplača tudi v nedenarni obliki.«
2. člen
Vse ostale določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije ostanejo nespremenjene.
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 3. decembra 2013
Sindikat
delavcev trgovine
Slovenije - ZSSS
Vesna Stojanovič l.r.
Predsednica
 
Konfederacija
sindikatov 90
Slovenije,
Sindikat trgovine Slovenije
Štefka Bezgovšek l.r.
Predsednica
 
Svet gorenjskih sindikatov
Nežka Bozovičar l.r.
Predsednica
 
Trgovinska zbornica
Slovenije
mag. Marija Lah l.r.
Predsednica
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
Nina Potisek l.r.
Predsednica
ZDS - Sekcije za trgovino
 
Gospodarska zbornica
Slovenije
mag. Brane Lotrič l.r.
Predsednik UO
GZS - Podjetniško
trgovske zbornice
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 10. 12. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-42 o tem, da je Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno št. 1/10.