Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3410. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina, stran 10305.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72-2629/93, 6-289/94, 45-1778/94, 57-2035/94, 14-677/95, 20-905/95, 63-2924/95, 73-3384/95, 9-425/96, 39-2530/96, 44-2776/96, 26-1562/97, 70-3373/97, 78-3694/97, 10-437/98, 34-1491/98, 68-3302/98, 74-3725/98, 59-2824/99, 70-3308/00, 28-1694/01, 87-4449/01, 51-2484/02, 108-4734/03, 72-3216/05, 21-832/06, 14-600/07, 60-3208/07, 27-997/08, 76-3347/08, 79-3437/09, 51-2763/10, 40-1700/12) in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, 58-2931/03, 81-3879/03, 109-4798/03, 43-2001/04, 138-5937/04, 35-1236/05, 60-2653/05, 72-3222/05, 112-4922/05, 49-2093/06, 140-6107/06, 9-390/07, 33-1276/08, 66-2865/08, 88-3801/08, 8-210/09, 63-2987/09, 73-3242/09, 11-450/10, 42-2177/10, 82-4379/10, 17-759/11, 14-594/12, 17-685/12, 23-909/12, 98-3794/12, 16-557/13, 18-655/13, 36-1410/13, 51-1976/13, 59-2362/13) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 30. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04).
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se doda alineja:
– Oddelek za razvoj in investicije.
3. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen z naslednjim besedilom:
Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
– pripravo osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
– priprava strokovnih podlag in koordinacijo dela na področju načrtovanja in izvajanja razvoja v povezavi z Razvojno agencijo Savinjske regije,
– sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,
– načrtovanje, vodenje in koordiniranje razvojnih ter ostalih projektov in pridobivanje sredstev iz Evropske unije,
– sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,
– izdelovanje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora posameznih investicij,
– izvajanje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v povezavi z javnimi naročili,
– zagotavljanje izvajanja investicij in opravljanje nalog investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja, razen tistih, za katere je s posebnim predpisom določeno drugače,
– opravljanje drugih nalog in opravil po nalogu tajnika občinske uprave in župana.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0320-0007/2013-02
Rogaška Slatina, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost