Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2854. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 8839.

Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09) ter točke 7.2.11. Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. in 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., dne 5. septembra 2013 sprejela
C E N I K
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Cestnina je določena za posamezne odseke cestninskih cest ter za posamezen cestninski razred. Višina cestnine se razlikuje glede na emisijski razred EURO, v katerega je razvrščeno vozilo, kot je to določeno z uredbo, ki določa faktorje prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano označen z R3 in drugi cestninski razred z R4. Vozila, ki so razvrščena v emisijski razred EURO III, so označena z E3, vozila, ki so razvrščena v emisijski razred EURO IV z E4 in vozila, ki so razvrščena v emisijski razred EURO V ali višji, z E5.
Cestnina vključuje 22-odstotni davek na dodano vrednost.
II.
Višina cestnine znaša za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen cestninski razred:
                     +---------+-------------+
                    |     | Cestninski |
                    |     |  razred*  |
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|          |          |  R3  |   R4   |
+-------------------+-------------------+-----------------------+
| Cestninska cesta | Vstopno-izstopna |  Cestnina v eurih  |
|          |cestninska postaja |            |
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|A1 Šentilj–Maribor |      Pesnica|   4,60|     7,80|
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|A1 Ptujska cesta  |      Tepanje|  14,80|    24,70|
|(Maribor vzhod)–  +-------------------+---------+-------------+
|Arja vas      | Slovenske Konjice|   7,00|    11,70|
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|A1 Arja vas –   |      Vransko|   7,10|    11,80|
|Trojane      |          |     |       |
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|A1 Trojane–    |      Kompolje|   9,30|    15,50|
|Ljubljana     +-------------------+---------+-------------+
|          |      Lukovica|   4,80|     8,00|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |       Krtina|   3,80|     6,40|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |     Blagovica|   2,20|     3,70|
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|A1 Ljubljana–Srmin |Vstopna cestninska |     |       |
|          |postaja:      |     |       |
|          |        Log|     |       |
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |      Izstopna|     |       |
|          |     cestninska|     |       |
|          |      postaja:|     |       |
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |      Vrhnika|   4,80|     8,10|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |      Logatec|   7,00|    11,60|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |        Unec|   9,60|    16,10|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |      Postojna|  12,60|    21,00|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |      Razdrto|    /|      /|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |       Nanos|  20,40|    34,10|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |      Senožeče|  16,80|    28,20|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |       Divača|  18,70|    31,30|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |       Kozina|  20,50|    34,40|
|          +-------------------+---------+-------------+
|          |       Videž|  25,40|    42,50|
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|          |Vstopno-izstopna  |   4,90|     8,10|
|          |cestninska     |     |       |
|          |postaja:      |     |       |
|          |       Kozina|     |       |
+-------------------+-------------------+---------+-------------+

+------------------+------------------+------------+------------+
|A1/A3 Ljubljana– |Vstopna      |      |      |
|Fernetiči     |cestninska    |      |      |
|         |postaja:     |      |      |
|         |        Log|      |      |
+------------------+------------------+------------+------------+
|         |     Izstopna|      |      |
|         |    cestninska|      |      |
|         |     postaja:|      |      |
|         +------------------+------------+------------+
|         |       Dane|    21,10|    35,30|
+------------------+------------------+------------+------------+
|A1/A3 Srmin–   |      Vstopna|      |      |
|Fernetiči     |    cestninska|      |      |
|         |     postaja:|      |      |
|         |       Videž|      |      |
|         +------------------+------------+------------+
|         |     Izstopna|      |      |
|         |    cestninska|      |      |
|         |     postaja:|      |      |
|         +------------------+------------+------------+
|         |       Dane|    10,60|    17,70|
+------------------+------------------+------------+------------+
|H4 Ajdovščina –  |      Bazara|    5,90|    9,90|
|Vrtojba      |         |      |      |
+------------------+------------------+------------+------------+
|A2 Podtabor–   |      Torovo|    10,10|    16,90|
|Ljubljana (Koseze)|         |      |      |
+------------------+------------------+------------+------------+
|A2 Ljubljana–Novo |        Dob|    15,90|    26,50|
|mesto V      |         |      |      |
+------------------+------------------+------------+------------+
|A2 Novo mesto V  |         |      |      |
|(Lešnica)     |      Drnovo|    11,90|    19,90|
|– Obrežje     |         |      |      |
+------------------+------------------+------------+------------+
| Novo mesto V   |         |      |      |
|(Lešnica) – Krško |       Krško|    6,70|    11,20|
+------------------+------------------+------------+------------+
| Odsek Krško–   |       Krško|    5,20|    8,70|
|Obrežje      |         |      |      |
+------------------+------------------+------------+------------+
|A5 Maribor    |    Dragotinci|    20,50|    34,30|
|(Dragučova) –   |         |      |      |
|Lenart – Sv. Jurij|         |      |      |
|ob Ščavnici –   |         |      |      |
|Vučja vas – Murska|         |      |      |
|Sobota – Lendava |         |      |      |
|(Pince)      |         |      |      |
+------------------+------------------+------------+------------+
|A4 Maribor –   |     Prepolje|    7,90|    13,20|
|Slivnica – Ptuj  |         |      |      |
|(Draženci)    |         |      |      |
+------------------+------------------+------------+------------+
*Posamezen cestninski razred vključuje naslednja vozila:
– prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg;
– drugi cestninski razred (R4): motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg.
III.
Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezen odsek te ceste ter za posamezen cestninski razred:
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 1       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Log          |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika|  4,80|   8,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec|  7,00|  11,60|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec|  9,60|  16,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna| 12,60|  21,00|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos| 20,40|  34,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče| 16,80|  28,20|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane| 21,10|  35,30|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača| 18,70|  31,30|
+-----------------------+-------+---------+
|         Kozina| 20,50|  34,40|
+-----------------------+-------+---------+
|         Videž| 25,40|  42,50|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 2       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Vrhnika        |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log|  4,80|   8,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec|  2,10|   3,60|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec|  4,80|   8,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna|  7,80|  13,00|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos| 15,60|  26,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče| 12,00|  20,10|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane| 16,30|  27,30|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača| 13,90|  23,30|
+-----------------------+-------+---------+
|         Kozina| 15,70|  26,30|
+-----------------------+-------+---------+
|         Videž| 20,60|  34,50|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 3       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Logatec        |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log|  7,00|  11,60|
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika|  2,10|   3,60|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec|  2,70|   4,50|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna|  5,60|   9,40|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos| 13,40|  22,50|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče|  9,90|  16,50|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane| 14,20|  23,70|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača| 11,80|  19,70|
+-----------------------+-------+---------+
|         Kozina| 13,60|  22,70|
+-----------------------+-------+---------+
|         Videž| 18,50|  30,90|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 4       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Unec          |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log|  9,60|  16,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika|  4,80|   8,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec|  2,70|   4,50|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna|  2,90|   4,90|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos| 10,80|  18,00|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče|  7,20|  12,10|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane| 11,50|  19,20|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača|  9,10|  15,20|
+-----------------------+-------+---------+
|         Kozina| 10,90|  18,30|
+-----------------------+-------+---------+
|         Videž| 15,80|  26,50|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 5       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Postojna        |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log| 12,60|  21,00|
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika|  7,80|  13,00|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec|  5,60|   9,40|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec|  2,90|   4,90|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos|  7,80|  13,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče|  4,30|   7,20|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane|  8,60|  14,30|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača|  6,20|  10,30|
+-----------------------+-------+---------+
|         Kozina|  8,00|  13,40|
+-----------------------+-------+---------+
|         Videž| 12,90|  21,50|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 6       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Razdrto        |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log| 15,40|  25,80|
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika| 10,60|  17,80|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec|  8,50|  14,20|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec|  5,80|   9,70|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna|  2,90|   4,80|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos|  4,90|   8,30|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče|  1,40|   2,40|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane|  5,70|   9,50|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača|  3,30|   5,50|
+-----------------------+-------+---------+
|         Kozina|  5,10|   8,60|
+-----------------------+-------+---------+
|         Videž| 10,00|  16,70|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 7       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Nanos         |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log| 20,40|  34,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika| 15,60|  26,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec| 13,40|  22,50|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec| 10,80|  18,00|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna|  7,80|  13,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče|  6,40|  10,60|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane| 10,60|  17,80|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača|  8,20|  13,70|
+-----------------------+-------+---------+
|         Kozina| 10,10|  16,80|
+-----------------------+-------+---------+
|         Videž| 14,90|  25,00|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 8       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Senožeče        |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log| 16,80|  28,20|
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika| 12,00|  20,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec|  9,90|  16,50|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec|  7,20|  12,10|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna|  4,30|   7,20|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos|  6,40|  10,60|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane|  4,30|   7,20|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača|  1,90|   3,10|
+-----------------------+-------+---------+
|         Kozina|  3,70|   6,20|
+-----------------------+-------+---------+
|         Videž|  8,60|  14,30|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 9       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Dane          |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log| 21,10|  35,30|
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika| 16,30|  27,30|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec| 14,20|  23,70|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec| 11,50|  19,20|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna|  8,60|  14,30|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos| 10,60|  17,80|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče|  4,30|   7,20|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača|  3,90|   6,50|
+-----------------------+-------+---------+
|         Kozina|  5,70|   9,60|
+-----------------------+-------+---------+
|         Videž| 10,60|  17,70|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 10       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Divača         |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log| 18,70|  31,30|
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika| 13,90|  23,30|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec| 11,80|  19,70|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec|  9,10|  15,20|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna|  6,20|  10,30|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos|  8,20|  13,70|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče|  1,90|   3,10|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane|  3,90|   6,50|
+-----------------------+-------+---------+
|         Kozina|  1,90|   3,10|
+-----------------------+-------+---------+
|         Videž|  6,70|  11,20|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 11       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Kozina         |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log| 20,50|  34,40|
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika| 15,70|  26,30|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec| 13,60|  22,70|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec| 10,90|  18,30|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna|  8,00|  13,40|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos| 10,10|  16,80|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče|  3,70|   6,20|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane|  5,70|   9,60|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača|  1,90|   3,10|
+-----------------------+-------+---------+

+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska   |  Cestninski  |
|postaja 12       |   razred   |
+-----------------------+-------+---------+
|Videž         |  R3 |  R4  |
+-----------------------+-----------------+
|  Izstopna cestninska|  Cestnina v  |
|        postaja|   eurih   |
+-----------------------+-------+---------+
|          Log| 25,40|  42,50|
+-----------------------+-------+---------+
|        Vrhnika| 20,60|  34,50|
+-----------------------+-------+---------+
|        Logatec| 18,50|  30,90|
+-----------------------+-------+---------+
|          Unec| 15,80|  26,50|
+-----------------------+-------+---------+
|        Postojna| 12,90|  21,50|
+-----------------------+-------+---------+
|        Razdrto|   /|    /|
+-----------------------+-------+---------+
|         Nanos| 14,90|  25,00|
+-----------------------+-------+---------+
|        Senožeče|  8,60|  14,30|
+-----------------------+-------+---------+
|          Dane| 10,60|  17,70|
+-----------------------+-------+---------+
|         Divača|  6,70|  11,20|
+-----------------------+-------+---------+
IV.
Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika se za vozilo, za katero uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) plačuje cestnino z elektronskim medijem družbe DARS d.d. (DARS kartica, DARS kartica Transporter ali elektronska tablica ABC), na katerem je zapisan emisijski razred E3 za vozilo EURO III, E4 za vozilo EURO IV ali E5 za vozilo EURO V in več, kot je to določeno v XIII. točki tega cenika, plača znižana cestnina. Za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen cestninski razred ta cestnina znaša:
+-------------+-----------+-------------------------------------+
|       |      |     Cestninski razred     |
+-------------+-----------+------------------+------------------+
|       |      |    R3    |    R4    |
+-------------+-----------+-------------------------------------+
| Cestninska | Vstopno- |     Cestnina v eurih      |
|  cesta  | izstopna |                   |
|       |cestninska +-----+------+-----+-----+------+-----+
|       | postaja | E3 | E4 | E5 | E3 | E4 | E5 |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1 Šentilj– |  Pesnica|3,70 | 2,90 |2,50 | 6,20| 4,90 |4,30 |
|Maribor   |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1 Ptujska  |  Tepanje|11,80| 9,30 |8,10 |19,80|15,60 |13,60|
|cesta    +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|(Maribor   | Slovenske|5,60 | 4,40 |3,80 | 9,30| 7,40 |6,40 |
|vzhod)–Arja |  Konjice|   |   |   |   |   |   |
|vas     |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1 Arja vas– |  Vransko|5,70 | 4,50 |3,90 | 9,50| 7,50 |6,50 |
|Trojane   |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1 Trojane– |  Kompolje|7,40 | 5,80 |5,10 |12,40| 9,80 |8,50 |
|Ljubljana  +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |  Lukovica|3,80 | 3,00 |2,60 | 6,40| 5,00 |4,40 |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |   Krtina|3,10 | 2,40 |2,10 | 5,10| 4,00 |3,50 |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       | Blagovica|1,80 | 1,40 |1,20 | 3,00| 2,40 |2,10 |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1      |Vstopna  |   |   |   |   |   |   |
|Ljubljana–  |cestninska |   |   |   |   |   |   |
|Srmin    |postaja:  |   |   |   |   |   |   |
|       |    Log|   |   |   |   |   |   |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |  Izstopna|   |   |   |   |   |   |
|       | cestninska|   |   |   |   |   |   |
|       |  postaja:|   |   |   |   |   |   |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |  Vrhnika|3,90 | 3,00 |2,60 | 6,40| 5,10 |4,40 |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |  Logatec|5,60 | 4,40 |3,80 | 9,30| 7,30 |6,40 |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |    Unec|7,70 | 6,10 |5,30 |12,90|10,20 |8,90 |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |  Postojna|10,10| 7,90 |6,90 |16,80|13,20 |11,60|
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |  Razdrto| / | /  | / | / | /  | / |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |   Nanos|16,30|12,80 |11,20|27,30|21,50 |18,80|
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |  Senožeče|13,50|10,60 |9,30 |22,50|17,80 |15,50|
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |   Divača|15,00|11,80 |10,30|25,10|19,70 |17,20|
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |   Kozina|16,40|12,90 |11,30|27,50|21,70 |18,90|
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |   Videž|20,30|16,00 |14,00|34,00|26,80 |23,40|
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |Vstopno-  |3,90 | 3,10 |2,70 | 6,50| 5,10 |4,50 |
|       |izstopna  |   |   |   |   |   |   |
|       |cestninska |   |   |   |   |   |   |
|       |postaja:  |   |   |   |   |   |   |
|       |   Kozina|   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1/A3    |Vstopna  |   |   |   |   |   |   |
|Ljubljana–  |cestninska |   |   |   |   |   |   |
|Fernetiči  |postaja:  |   |   |   |   |   |   |
|       |    Log|   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |  Izstopna|   |   |   |   |   |   |
|       | cestninska|   |   |   |   |   |   |
|       |  postaja:|   |   |   |   |   |   |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |    Dane|16,90|13,30 |11,60|28,30|22,30 |19,40|
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1/A3 Srmin– |Vstopna  |   |   |   |   |   |   |
|Fernetiči  |cestninska |   |   |   |   |   |   |
|       |postaja:  |   |   |   |   |   |   |
|       |   Videž|   |   |   |   |   |   |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |  Izstopna|   |   |   |   |   |   |
|       | cestninska|   |   |   |   |   |   |
|       |  postaja:|   |   |   |   |   |   |
|       +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|       |    Dane|8,50 | 6,70 |5,80 |14,20|11,20 |9,80 |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|H4      |   Bazara|4,70 | 3,70 |3,20 | 7,90| 6,20 |5,40 |
|Ajdovščina – |      |   |   |   |   |   |   |
|Vrtojba   |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A2 Podtabor– |   Torovo|8,10 | 6,40 |5,60 |13,50|10,70 |9,30 |
|Ljubljana  |      |   |   |   |   |   |   |
|(Koseze)   |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A2      |    Dob|12,70|10,00 |8,70 |21,20|16,70 |14,60|
|Ljubljana–  |      |   |   |   |   |   |   |
|Novo mesto V |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A2 Novo   |   Drnovo|9,50 | 7,50 |6,60 |16,00|12,60 |11,00|
|mesto V   |      |   |   |   |   |   |   |
|(Lešnica)  |      |   |   |   |   |   |   |
|– Obrežje  |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
| Novo mesto |   Krško|5,40 | 4,20 |3,70 | 9,00| 7,10 |6,20 |
|V (Lešnica) |      |   |   |   |   |   |   |
|– Krško   |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
| Odsek    |   Krško|4,20 | 3,30 |2,90 | 7,00| 5,50 |4,80 |
|Krško–    |      |   |   |   |   |   |   |
|Obrežje   |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A5 Maribor  | Dragotinci|16,40|12,90 |11,30|27,40|21,60 |18,90|
|(Dragučova) |      |   |   |   |   |   |   |
|– Lenart –  |      |   |   |   |   |   |   |
|Sv. Jurij ob |      |   |   |   |   |   |   |
|Ščavnici –  |      |   |   |   |   |   |   |
|Vučja vas – |      |   |   |   |   |   |   |
|Murska    |      |   |   |   |   |   |   |
|Sobota –   |      |   |   |   |   |   |   |
|Lendava   |      |   |   |   |   |   |   |
|(Pince)   |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A4 Maribor – |  Prepolje|6,30 | 5,00 |4,30 |10,50| 8,30 |7,30 |
|Slivnica –  |      |   |   |   |   |   |   |
|Ptuj     |      |   |   |   |   |   |   |
|(Draženci)  |      |   |   |   |   |   |   |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
V.
Višina cestnine za vozilo iz prejšnje točke tega cenika znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin in za posamezen cestninski razred:
+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 1   |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Log      |      R3     |      R4      |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Izstopna| E3  |  E4 |  E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |    |    |    |    |
|    postaja|    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika|  3,90|  3,00|  2,60|  6,40|  5,10|  4,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Logatec|  5,60|  4,40|  3,80|  9,30|  7,30|  6,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Unec|  7,70|  6,10|  5,30| 12,90|  10,20|  8,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Postojna| 10,10|  7,90|  6,90| 16,80|  13,20| 11,60|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|   /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Nanos| 16,30| 12,80| 11,20| 27,30|  21,50| 18,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Senožeče| 13,50| 10,60|  9,30| 22,50|  17,80| 15,50|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Dane| 16,90| 13,30| 11,60| 28,30|  22,30| 19,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Divača| 15,00| 11,80| 10,30| 25,10|  19,70| 17,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Kozina| 16,40| 12,90| 11,30| 27,50|  21,70| 18,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Videž| 20,30| 16,00| 14,00| 34,00|  26,80| 23,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 2   |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Vrhnika    |      R3     |      R4      |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Izstopna| E3  |  E4 |  E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |    |    |    |    |
|    postaja|    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Log|  3,90|  3,00|  2,60|  6,40|  5,10|  4,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Logatec|  1,70|  1,30|  1,20|  2,90|  2,30|  2,00|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Unec|  3,90|  3,00|  2,60|  6,40|  5,10|  4,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Postojna|  6,20|  4,90|  4,30| 10,40|  8,20|  7,10|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|   /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Nanos| 12,50|  9,80|  8,60| 20,90|  16,40| 14,30|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Senožeče|  9,60|  7,60|  6,60| 16,10|  12,70| 11,10|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Dane| 13,00| 10,30|  9,00| 21,80|  17,20| 15,00|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Divača| 11,10|  8,80|  7,60| 18,60|  14,70| 12,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Kozina| 12,60|  9,90|  8,70| 21,10|  16,60| 14,50|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Videž| 16,50| 13,00| 11,30| 27,60|  21,70| 19,00|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 3   |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Logatec    |      R3     |      R4      |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Izstopna| E3  |  E4 |  E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |    |    |    |    |
|    postaja|    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Log|  5,60|  4,40|  3,80|  9,30|  7,30|  6,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika|  1,70|  1,30|  1,20|  2,90|  2,30|  2,00|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Unec|  2,10|  1,70|  1,50|  3,60|  2,80|  2,50|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Postojna|  4,50|  3,50|  3,10|  7,50|  5,90|  5,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|   /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Nanos| 10,80|  8,50|  7,40| 18,00|  14,20| 12,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Senožeče|  7,90|  6,20|  5,40| 13,20|  10,40|  9,10|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Dane| 11,40|  8,90|  7,80| 19,00|  15,00| 13,10|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Divača|  9,40|  7,40|  6,50| 15,80|  12,40| 10,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Kozina| 10,90|  8,60|  7,50| 18,20|  14,30| 12,50|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Videž| 14,80| 11,60| 10,20| 24,70|  19,50| 17,00|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 4   |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Unec     |     R3      |      R4      |
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|   Izstopna| E3  |  E4  | E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |   |    |    |    |
|    postaja|    |    |   |    |    |    |
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|      Log|  7,70|  6,10| 5,30| 12,90|  10,20|  8,90|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika|  3,90|  3,00| 2,60|  6,40|  5,10|  4,40|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|    Logatec|  2,10|  1,70| 1,50|  3,60|  2,80|  2,50|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|   Postojna|  2,30|  1,80| 1,60|  3,90|  3,10|  2,70|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|    /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|     Nanos|  8,60|  6,80| 5,90| 14,40|  11,30|  9,90|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|   Senožeče|  5,80|  4,50| 4,00|  9,70|  7,60|  6,60|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|     Dane|  9,20|  7,20| 6,30| 15,40|  12,10| 10,60|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|    Divača|  7,30|  5,70| 5,00| 12,20|  9,60|  8,40|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|    Kozina|  8,70|  6,90| 6,00| 14,60|  11,50| 10,00|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|     Videž| 12,60|  10,00| 8,70| 21,20|  16,70| 14,50|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 5   |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Postojna   |     R3      |      R4      |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Izstopna|  E3 |  E4 |  E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |    |    |    |    |
|    postaja|    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Log| 10,10|  7,90|  6,90| 16,80|  13,20| 11,60|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika|  6,20|  4,90|  4,30| 10,40|  8,20|  7,10|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Logatec|  4,50|  3,50|  3,10|  7,50|  5,90|  5,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Unec|  2,30|  1,80|  1,60|  3,90|  3,10|  2,70|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|   /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Nanos|  6,30|  4,90|  4,30| 10,50|  8,30|  7,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Senožeče|  3,40|  2,70|  2,40|  5,70|  4,50|  3,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Dane|  6,90|  5,40|  4,70| 11,50|  9,00|  7,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Divača|  4,90|  3,90|  3,40|  8,20|  6,50|  5,70|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Kozina|  6,40|  5,00|  4,40| 10,70|  8,40|  7,30|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Videž| 10,30|  8,10|  7,10| 17,20|  13,60| 11,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 6   |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Razdrto    |     R3      |      R4      |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Izstopna|  E3 |  E4 |  E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |    |    |    |    |
|    postaja|    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Log| 12,30|  9,70|  8,50| 20,60|  16,30| 14,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika|  8,50|  6,70|  5,80| 14,20|  11,20|  9,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Logatec|  6,80|  5,40|  4,70| 11,40|  9,00|  7,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Unec|  4,70|  3,70|  3,20|  7,80|  6,10|  5,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Postojna|  2,30|  1,80|  1,60|  3,90|  3,00|  2,70|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Nanos|  4,00|  3,10|  2,70|  6,60|  5,20|  4,50|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Senožeče|  1,10|  0,90|  0,80|  1,90|  1,50|  1,30|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Dane|  4,60|  3,60|  3,10|  7,60|  6,00|  5,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Divača|  2,60|  2,10|  1,80|  4,40|  3,40|  3,00|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Kozina|  4,10|  3,20|  2,80|  6,90|  5,40|  4,70|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Videž|  8,00|  6,30|  5,50| 13,40|  10,50|  9,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 7   |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Nanos     |      R3     |      R4      |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Izstopna| E3  |  E4 |  E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |    |    |    |    |
|    postaja|    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Log| 16,30| 12,80| 11,20| 27,30|  21,50| 18,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika| 12,50|  9,80|  8,60| 20,90|  16,40| 14,30|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Logatec| 10,80|  8,50|  7,40| 18,00|  14,20| 12,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Unec|  8,60|  6,80|  5,90| 14,40|  11,30|  9,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Postojna|  6,30|  4,90|  4,30| 10,50|  8,30|  7,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|   /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Senožeče|  5,10|  4,00|  3,50|  8,50|  6,70|  5,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Dane|  8,50|  6,70|  5,80| 14,20|  11,20|  9,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Divača|  6,60|  5,20|  4,50| 11,00|  8,70|  7,60|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Kozina|  8,10|  6,30|  5,50| 13,50|  10,60|  9,30|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Videž| 11,90|  9,40|  8,20| 20,00|  15,70| 13,70|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 8   |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Senožeče   |     R3      |      R4      |
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|   Izstopna| E3  |  E4  | E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |   |    |    |    |
|    postaja|    |    |   |    |    |    |
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|      Log| 13,50|  10,60| 9,30| 22,50|  17,80| 15,50|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika|  9,60|  7,60| 6,60| 16,10|  12,70| 11,10|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|    Logatec|  7,90|  6,20| 5,40| 13,20|  10,40|  9,10|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|     Unec|  5,80|  4,50| 4,00|  9,70|  7,60|  6,60|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|   Postojna|  3,40|  2,70| 2,40|  5,70|  4,50|  3,90|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|    /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|     Nanos|  5,10|  4,00| 3,50|  8,50|  6,70|  5,90|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|     Dane|  3,40|  2,70| 2,40|  5,70|  4,50|  3,90|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|    Divača|  1,50|  1,20| 1,00|  2,50|  2,00|  1,70|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|    Kozina|  3,00|  2,30| 2,00|  5,00|  3,90|  3,40|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+
|     Videž|  6,90|  5,40| 4,70| 11,50|  9,00|  7,90|
+--------------+-------+--------+------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 9   |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Dane     |      R3     |      R4      |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Izstopna| E3  |  E4 |  E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |    |    |    |    |
|    postaja|    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Log| 16,90| 13,30| 11,60| 28,30|  22,30| 19,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika| 13,00| 10,30|  9,00| 21,80|  17,20| 15,00|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Logatec| 11,40|  8,90|  7,80| 19,00|  15,00| 13,10|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Unec|  9,20|  7,20|  6,30| 15,40|  12,10| 10,60|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Postojna|  6,90|  5,40|  4,70| 11,50|  9,00|  7,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|   /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Nanos|  8,50|  6,70|  5,80| 14,20|  11,20|  9,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Senožeče|  3,40|  2,70|  2,40|  5,70|  4,50|  3,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Divača|  3,10|  2,40|  2,10|  5,20|  4,10|  3,60|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Kozina|  4,60|  3,60|  3,20|  7,70|  6,10|  5,30|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Videž|  8,50|  6,70|  5,80| 14,20|  11,20|  9,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 10  |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Divača    |      R3     |      R4      |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Izstopna| E3  |  E4 |  E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |    |    |    |    |
|    postaja|    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Log| 15,00| 11,80| 10,30| 25,10|  19,70| 17,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika| 11,10|  8,80|  7,60| 18,60|  14,70| 12,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Logatec|  9,40|  7,40|  6,50| 15,80|  12,40| 10,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Unec|  7,30|  5,70|  5,00| 12,20|  9,60|  8,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Postojna|  4,90|  3,90|  3,40|  8,20|  6,50|  5,70|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|   /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Nanos|  6,60|  5,20|  4,50| 11,00|  8,70|  7,60|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Senožeče|  1,50|  1,20|  1,00|  2,50|  2,00|  1,70|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Dane|  3,10|  2,40|  2,10|  5,20|  4,10|  3,60|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Kozina|  1,50|  1,20|  1,00|  2,50|  2,00|  1,70|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Videž|  5,40|  4,20|  3,70|  9,00|  7,10|  6,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 11  |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Kozina    |      R3     |      R4      |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Izstopna| E3  |  E4 |  E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |    |    |    |    |
|    postaja|    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Log| 16,40| 12,90| 11,30| 27,50|  21,70| 18,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika| 12,60|  9,90|  8,70| 21,10|  16,60| 14,50|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Logatec| 10,90|  8,60|  7,50| 18,20|  14,30| 12,50|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Unec|  8,70|  6,90|  6,00| 14,60|  11,50| 10,00|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Postojna|  6,40|  5,00|  4,40| 10,70|  8,40|  7,30|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|   /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Nanos|  8,10|  6,30|  5,50| 13,50|  10,60|  9,30|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Senožeče|  3,00|  2,30|  2,00|  5,00|  3,90|  3,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Dane|  4,60|  3,60|  3,20|  7,70|  6,10|  5,30|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Divača|  1,50|  1,20|  1,00|  2,50|  2,00|  1,70|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna    |        Cestninski razred        |
|cestninska  |                        |
|postaja 12  |                        |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Videž     |      R3     |      R4      |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Izstopna| E3  |  E4 |  E5 |  E3 |  E4  | E5  |
|  cestninska|    |    |    |    |    |    |
|    postaja|    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Log| 20,30| 16,00| 14,00| 34,00|  26,80| 23,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Vrhnika| 16,50| 13,00| 11,30| 27,60|  21,70| 19,00|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Logatec| 14,80| 11,60| 10,20| 24,70|  19,50| 17,00|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Unec| 12,60| 10,00|  8,70| 21,20|  16,70| 14,50|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Postojna| 10,30|  8,10|  7,10| 17,20|  13,60| 11,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Razdrto|   /|   /|   /|   /|    /|   /|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Nanos| 11,90|  9,40|  8,20| 20,00|  15,70| 13,70|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|   Senožeče|  6,90|  5,40|  4,70| 11,50|  9,00|  7,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|     Dane|  8,50|  6,70|  5,80| 14,20|  11,20|  9,80|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|    Divača|  5,40|  4,20|  3,70|  9,00|  7,10|  6,20|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
VI.
Cestnina se v zaprtem cestninskem sistemu plačuje na izstopni cestninski postaji na podlagi vstopnega dokumenta (vstopne kartice ali cestninskega listka iz avtomatskega podajalca cestninskih listkov), ki ga voznik prejme ali prevzame na vstopni cestninski postaji. V odprtem cestninskem sistemu se cestnina plačuje na vstopno-izstopni cestninski postaji.
Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopnega dokumenta z vstopne cestninske postaje, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
VII.
Cestnina se gotovinsko plačuje v eurih.
Nerezidenti lahko plačujejo cestnino tudi z naslednjimi tujimi valutami: švicarski frank, ameriški dolar in hrvaška kuna. Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: švicarski frank – kovanec za en frank; dolar – bankovec za en dolar in hrvaška kuna – bankovec za pet kun.
Pri plačilu cestnine s tujo gotovino se lahko preostanek vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih.
Za obračun cestnine in izračun vračil v eurih iz prejšnjega odstavka se za tuje valute iz drugega odstavka te točke upošteva srednji tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat mesečno, in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za prejšnji dan.
Ne glede na prejšnji odstavek se zneski vplačil v tujih valutah, ki se opravijo neposredno na transakcijski račun DARS d.d., in se nanašajo na vnaprejšnje plačilo dobroimetja na elektronskih medijih DARS d.d., iz VIII. točke tega cenika ali na poravnavo s temi mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine, obračunavajo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve predračuna ali računa.
VIII.
Cestnina se brezgotovinsko lahko plačuje:
– s plačilnimi karticami,
– z DARS kartico ali DARS kartico Transporter,
– z elektronsko tablico ABC.
IX.
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami, ki so objavljene na spletni strani DARS d.d. in so označene tudi na cestninskih postajah in drugih vplačilnih mestih DARS d.d., ki jih določa ta cenik.
X.
Cestnina se lahko pod pogoji, določenimi s tem cenikom, brezgotovinsko plačuje z naslednjimi elektronskimi mediji DARS d.d.:
– z DARS kartico ali DARS kartico Transporter z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine,
– z elektronsko tablico ABC z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine.
XI.
Cestnina se lahko plačuje z DARS kartico in DARS kartico Transporter, ki jo uporabnik prevzame ob plačilu stroškov njene izdaje v višini 5,00 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost, in z vnaprejšnjim plačilom dobroimetja nanjo v višini najmanj 20 eurov.
V primeru da uporabnik za kartice iz prejšnjega odstavka sklene pogodbo o odloženem plačevanju cestnine iz XV. točke tega cenika ali da bo kartice uporabljal kot poplačilne v povezavi z veljavno plačilno kartico, kot to ureja XVI. točka tega cenika, se mu dodelijo brezplačno oziroma brez obveznosti vplačila dobroimetja.
Uporabnik DARS kartice in DARS kartice Transporter lahko nanjo vplačuje dodatno dobroimetje za plačilo cestnine. Višina vplačila dobroimetja je poljubna. Ob vplačilih dobroimetja na kartico v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 1 % popusta, ob vplačilih dobroimetja v vrednosti od 210 do pod 400 eurov do 3 % popusta in ob vplačilih dobroimetja v vrednosti 400 eurov in več do 5 % popusta.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko voznik vozila evidentira z DARS kartico, DARS kartico Transporter ali prevzemom vstopnega dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z DARS kartico ali DARS kartico Transporter ne dokaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
XII.
Cestnina se lahko plačuje z elektronsko tablico ABC, ki omogoča cestninjenje z zmanjšanjem hitrosti vozil ob prehodu cestninske postaje.
Elektronska tablica ABC za prvi cestninski razred (R3) se uporablja za plačevanje cestnine za posamezno vozilo tega razreda. Izda jo DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54, na podlagi vloge uporabnika, katere obrazec je, skupaj s pogoji njene uporabe, objavljen na spletni strani DARS d.d.
Elektronska tablica ABC za drugi cestninski razred (R4) se lahko uporablja za plačevanje cestnine za katerokoli vozilo tega razreda.
Cena elektronske tablice ABC, vključno z davkom na dodano vrednost, znaša 16,65 eurov. Amortizacijska doba elektronske tablice ABC je sedem let. Za amortizacijsko leto se šteje vsako polno koledarsko leto od njene prve uporabe, amortizacija pa je linearna.
Višina vplačila dobroimetja na elektronsko tablico ABC je poljubna. Ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 1 % popusta, ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti od 210 do pod 400 eurov do 3 % popusta in ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti 400 eurov in več pa do 5 % popusta.
Uporabnik mora elektronsko tablico ABC uporabljati v skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene uporabe. Uporabnik ne sme odpirati ali kakor koli drugače posegati v elektronsko tablico ABC.
Vstop v zaprt cestninski sistem voznik vozila evidentira z elektronsko tablico ABC v skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene uporabe. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z elektronsko tablico ABC ne izkaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
Uporabnik lahko elektronsko tablico ABC, ki v sistemu elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za katere ni odgovoren, vrne DARS d.d. pred potekom njene amortizacijske dobe. Pri tem je upravičen do vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na neamortizirano vrednost elektronske tablice ABC. DARS d.d. lahko uporabniku ponudi nadomestno elektronsko tablico ABC, katere amortizacijska doba je najmanj enaka preostali amortizacijski dobi vrnjene, če s tako elektronsko tablico ABC razpolaga.
Uporabnik, ki nepoškodovano elektronsko tablico ABC vrne pred potekom njene amortizacijske dobe, je upravičen do vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na njeno neamortizirano vrednost.
Osmi in deveti odstavek te točke ne veljata za vračilo elektronske tablice ABC, katere amortizacijska doba je potekla ali je poškodovana zaradi odpiranja ali kakršnega koli drugačnega posega uporabnika.
Vrnjene ali odvzete elektronske tablice ABC, ki ne delujejo pravilno ali so bile poškodovane s posegom uporabnika, za katere bi bili stroški popravila višji od njihove neamortizirane vrednosti, ter elektronke tablice ABC, ki jim je potekla amortizacijska doba, DARS d.d. ne sme dati ponovno v uporabo in jih odpiše.
Ta točka cenika velja za elektronske tablice ABC, ki so bile uporabnikom izdane pred 1. junijem 2012. Po tem datumu se brezplačno izdajajo samo rabljene elektronske tablice ABC za plačevanje cestnine, določene v naslednji točki tega cenika.
XIII.
Za vozilo, ki izpolnjuje merila za emisijski razred EURO III in več, lahko uporabnik plača znižano cestnino, določeno v IV. in V. točki tega cenika, če plačuje cestnino z enim od elektronskih medijev DARS d.d., ki jih pridobi na svojo zahtevo za
– prilagoditev elektronskih medijev DARS d.d., s katerimi uporabnik že razpolaga. Prilagoditev se izvede tako, da se na vsak medij zapišeta registrska oznaka in emisijski razred vozila, za katerega bo medij uporabljen, za elektronsko tablico ABC, izdano pred 1. junijem 2012, pa se označi tudi cestninskih razred vozila (zelena tablica za R3 in modra tablica za R4);
– izdajo DARS kartice ali DARS kartice Transporter z zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila, za katerega bo kartica uporabljena;
– izdajo brezplačne rabljene elektronske tablice ABC z zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila ter označitvijo cestninskega razreda vozila (zelena tablica za R3 in modra tablica za R4).
Elektronski medij DARS d.d. iz prejšnjega odstavka se prilagodi ali izda v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54. To na podlagi vloge uporabnika, katere obrazec je, skupaj s pogoji uporabe elektronskega medija, objavljen na spletni strani DARS d.d.
Podatki o vozilu iz prvega odstavka te točke se na elektronski medij zapišejo avtomatično ob prvem prehodu vozila skozi cestninsko postajo, ki se mora opraviti po t.i. kombinirani stezi, to je cestninski stezi, ki ni rezervirana samo za prehod vozil z elektronsko tablico ABC (t. i. hitra steza).
Za eno vozilo se lahko izda največ ena elektronska tablica ABC in ena DARS kartica ali DARS kartica Transporter.
Za skupino vozil, v kateri vlečno vozilo z ali brez priklopnika prehaja iz R3 v R4 in obratno, se poleg elektronske tablice ABC za cestninski razred, v katerem je opravljena večina voženj, uporabniku izda tudi DARS kartica ali DARS kartica Transporter, s katero lahko plačuje prevoze v drugem cestninskem razredu od zapisanega na elektronski tablici ABC.
Na površini elektronskega medija DARS d.d. mora biti izpisana registrska oznaka vozila, za plačevanje cestnine katerega je bil elektronski medij prilagojen ali izdan.
Za vozilo, registrirano v Republiki Sloveniji, se pri plačevanju cestnine priznava isti emisijski razred, kot je bil za vozilo določen ob zadnjem plačilu letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Pooblaščene osebe, ki imajo za potrebe preveritve EURO razredov v vlogah uporabnikov za vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, pravico dostopa do podatkov v evidenci registriranih vozil, določi uprava DARS d.d..
Za vozilo, registrirano v tujini, morata biti k vlogi priloženi kopija prometnega dovoljenja in kopija dokazila o skladnosti (proizvodnje) ali kopija potrdila o tehničnem pregledu vozila po CEMT resoluciji. V primeru dvoma, da za vozilo, za katerega se uveljavlja plačevanje znižane cestnine s kopijo dokazila ali potrdila, ni izkazan pravilen emisijski razred, se lahko zahteva original dokazila ali potrdila iz prejšnjega stavka.
Elektronski medij DARS d.d. v uporabi se pod pogoji, določenimi v tretjem odstavku XIX. točke tega cenika, uvrsti na stop listo v primeru, da se uporablja v neskladju s pogoji njegove uporabe ali da je bilo ob preveritvi ugotovljeno neskladje med navedenim emisijskim razredom EURO v vlogi uporabnika za prilagoditev ali izdajo tega medija in dejansko izkazanim v evidenci registriranih vozil ali da uporabnik v zahtevanem roku ne predloži na vpogled ali proti vračilu originala dokazila ali potrdila iz prejšnjega odstavka iz razloga, določenega v zadnjem stavku prejšnjega odstavka. Izbris medija s stop liste se opravi po odpravi razloga za uvrstitev nanjo.
Za vplačila dobroimetja, obveznosti evidentiranja vstopa v zaprt cestninski sistem ter navodila o uporabi in splošnih pogojev uporabe veljajo za rabljene elektronske tablice ABC pogoji, določeni v prejšnji točki tega cenika.
Ob vračilu rabljene elektronske tablice ABC, ki v sistemu elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za katere uporabnik ni odgovoren, je uporabnik upravičen do brezplačne nadomestne elektronske tablice ABC. Ob izdaji nadomestne elektronske tablice ABC iz drugih razlogov se za uvrstitev nadomeščene elektronske tablice ABC na stop listo in za izdajo nadomestne elektronske tablice ABC uporabniku zaračuna 20 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost. Uporabniku, ki elektronsko tablico ABC uporablja kot poplačilni medij za odloženo plačevanje cestnine po posebni pogodbi z DARS d.d. iz XV. točke tega cenika, se ta znesek zaračuna ob prvem naslednjem obračunu cestnine.
XIV.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali elektronske tablice ABC lahko s temi elektronskimi mediji zgolj evidentira zapadle obveznosti plačila cestnine in cestnino poravnava v rokih in pod pogoji, določenimi s tem cenikom.
XV.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali elektronske tablice ABC, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, lahko po sklenitvi posebne pogodbe z DARS d.d. o odloženem plačevanju cestnine in po prekategorizaciji teh elektronskih medijev iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine plačuje cestnino enkrat mesečno. Uporabnik, ki posluje manj kot dve leti ali uporabnik, ki je na podlagi javno dostopnih podatkov ali na lestvici bonitetnih ocen uvrščen v podpovprečni razred ali pa se zanj ocenjuje, da je njegova zmožnost za poravnavanje obveznosti podpovprečna oziroma stopnja tveganja poslovanja z njim nadpovprečna, mora pred sklenitvijo posebne pogodbe z DARS d.d. predložiti bančno garancijo v vrednosti 600 eurov po posameznem elektronskem mediju.
Pogodbo o odloženem plačevanju cestnine lahko uporabnik, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, in DARS d.d. skleneta za neomejeno število elektronskih medijev iz prejšnjega odstavka, ki jih za plačevanje cestnine uporablja uporabnik. Prekategorizacija elektronskih medijev iz pogodbe se opravi po sklenitvi pogodbe ter po postopku in na mestih, ki so objavljena na spletni strani DARS d.d..
Obveznost plačila cestnine se z elektronskimi mediji iz prvega in drugega odstavka te točke v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z računom, ki ga izda DARS d.d..
Posamezen uporabnik DARS kartic, DARS kartic Transporter in ABC tablic, ki jih je uporabil za plačevanje cestnine, je pri mesečnem obračunu cestnine od 600 eurov do pod 1.200 eurov upravičen do količinskega rabata v višini 1 % od neto cestnine, od 1.200 eurov do pod 2.400 eurov v višini 2 % od neto cestnine, od 2.400 eurov do pod 4.800 eurov v višini 3 % od neto cestnine, od 4.800 eurov do pod 7.200 eurov v višini 4 % od neto cestnine in od 7.200 eurov ali več v višini 8 % od neto cestnine. Cestnina in količinski rabati zanjo se obračunavajo za koledarski mesec, uporabniki teh kartic pa morajo obračunano cestnino plačati najkasneje do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
XVI.
Ob prekategorizaciji elektronskih medijev iz XV. točke tega cenika iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine se lahko uporabnik odloči, da bo svoje obveznosti poravnaval s plačilno kartico, povezano z elektronskim medijem. Obveznost plačila cestnine se v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice.
Prekategorizacija elektronskega medija za plačevanje cestnine v poplačilni medij velja, dokler je povezan z veljavno plačilno kartico. Uporabnik lahko kadar koli pred potekom veljavnosti plačilne kartice prekategorizira medij nazaj v predplačilnega za plačevanje cestnine oziroma lahko s podaljšanjem veljavnosti plačilne kartice podaljša tudi veljavnost poplačilnega medija.
Plačilne kartice, ki jih je moč povezati z enim ali več poplačilnih medijev za plačevanja cestnine, ter postopek in mesta za prekategorizacijo elektronskih medijev so objavljena na spletni strani DARS d.d..
XVII.
Prodajna mesta elektronskih medijev DARS d.d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke tega cenika so na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54 (avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana). Prilagoditev ali izdaja teh medijev se na podlagi posebne vloge, kot je to določeno v drugem odstavku XII. točke in v drugem odstavku XIII. točke tega cenika, opravi v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54 (avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana).
XVIII.
Mesta vplačila dobroimetja na elektronske medije DARS d.d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke tega cenika so na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54 (avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana).
XIX.
Uporabnikom elektronskih medijev DARS d.d., uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, se nadzor nad porabo cestnine omogoča:
– s stalnim dostopom do evidenc prehodov cestninskih postaj po posebnem spletnem portalu. Uporabnikom večjega števila DARS kartic, DARS kartic Transporter ali elektronskih tablic ABC se tak dostop zagotavlja z dodelitvijo zgolj enega uporabniškega imena in gesla. Cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 20,85 eurov mesečno;
– s potrjenim izpisom prehodov na cestninskih postajah z DARS kartico, DARS kartico Transporter ali elektronsko tablico ABC, ki se izda na zahtevo uporabnika. Cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 2,00 eura za stran izpisa.
Opomin za plačilo neporavnane obveznosti plačila cestnine znaša 2,00 eura, vključno z davkom na dodano vrednost.
Uporabniku enega ali več elektronskih medijev DARS d.d., uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, ki z mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine ne poravna v roku, določenem v četrtem odstavku XV. točke tega cenika, se prepreči nadaljnja uporaba medijev z njihovo uvrstitvijo na tako imenovano stop listo v sistemu elektronskega cestninjenja. Izbris medijev s stop liste se opravi v roku 24 ur po prejemu dokazila o poravnavi z njimi evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine. Če uporabnik ne poravna zapadlih obveznosti plačila cestnine za medij ali medije, ki so uvrščeni na stop listo, v roku 45 dni po koncu obračunskega obdobja, se medij ali mediji zbrišejo s te liste šele potem, ko uporabnik predloži bančno garancijo v vrednosti povprečne cestninske obveznosti po mediju ali medijih v zadnjih dveh obračunskih mesecih pred uvrstitvijo medija ali medijev na stop listo. Za uvrstitev medijev na stop listo zaradi neporavnanih obveznosti plačila cestnine in izbris medijev s te liste po poravnavi zapadlih obveznosti se njihovemu uporabniku ob prvem naslednjem obračunu cestnine dodatno zaračuna 20,00 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost.
XX.
Na cestninski postaji Hrušica se cestnino lahko plačuje gotovinsko in s plačilnimi karticami, ne glede na določbe XI., XII. in XIII. točke tega cenika pa tudi z naslednjimi elektronskimi mediji DARS d.d.:
– za vsa vozila: z DARS kartico;
– za vozila tretjega cestninskega razreda: z DARS kartico Transporter in z elektronsko tablico ABC za vozila tretjega cestninskega razreda;
– za vozila četrtega cestninskega razreda: z DARS kartico Transporter in z elektronsko tablico ABC za vozila četrtega cestninskega razreda.
XXI.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 109/09, 51/10, 21/11 in 34/12).
XXII.
Ta cenik začne veljati 1. oktobra 2013.
Št. 420-3/13
Ljubljana, dne 11. septembra 2013
EVA 2013-2430-0081
mag. Matjaž Knez l.r.
Predsednik
uprave DARS d.d.
Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09), je bilo k Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00729-36/2013/3 z dne 12. 9. 2013.

AAA Zlata odličnost