Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2013 z dne 30. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2013 z dne 30. 8. 2013

Kazalo

2721. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stran 8316.

Na podlagi tretjega odstavka 64.s člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), 4. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 2/09, 49/10, 61/13 in 64/13) in točke j) 6. člena ter druge alinee 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04, 95/04 in 63/13) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
1. člen
S tem aktom se določi povprečni mesečni prispevek in vrednosti mesečnih prispevkov po posameznih odjemnih skupinah končnih odjemalcev.
2. člen
Povprečni prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije znaša 1,22335 eura na kW obračunske moči.
3. člen
Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev se določijo naslednje vrednosti prispevka na kW obračunske moči:
4. člen
Prispevek iz 3. člena tega akta ne vključuje davka na dodano vrednost.
5. člen
S prispevkom iz 3. člena tega akta, ki ga plačujejo končni odjemalci na kW obračunske moči, se zagotavljajo potrebna denarna sredstva za namene iz 64.n člena Energetskega zakona.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 4/13), uporablja pa se do začetka uporabe tega akta.
7. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji mesec po objavi.
Št. 136-15/2013-06/232
Maribor, dne 12. avgusta 2013
EVA 2013-2430-0101
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
Vlada Republike Slovenije je dne 29. 8. 2013 s sklepom št. 36001-12/2013/3 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti