Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2013 z dne 30. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2013 z dne 30. 8. 2013

Kazalo

2714. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014, stran 8271.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11, 47/12 in 55/13) v zvezi s prvim odstavkom 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 55/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa lestvice katastrskega dohodka in pavšalno oceno dohodka na panj za leto 2014.
2. člen
(lestvice katastrskega dohodka)
(1) Lestvice katastrskega dohodka se določijo za vsako od proizvodnih območij z zneski katastrskega dohodka na hektar kmetijskih zemljišč glede na proizvodno območje, vrsto dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma na hektar gozdnih zemljišč glede na proizvodno območje in rastiščni koeficient.
(2) Lestvice katastrskega dohodka so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(pavšalna ocena dohodka na panj)
Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj za leto 2014 znaša 17 eurov na čebelji panj.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-49/2013
Ljubljana, dne 30. avgusta 2013
EVA 2013-2430-0069
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina