Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013

Kazalo

2664. Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov, stran 8044.

Na podlagi devetega odstavka 17.b člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 10/93 – ZSKZ, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10 in 63/13) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejšo obliko, vsebino in način hrambe prevoznega dokumenta, ki spremlja gozdne lesne sortimente, naložene na prevozno sredstvo, ali pri prevozu, če se prvič dajejo na trg ali so namenjeni začasnemu skladiščenju pred prvim dajanjem na trg ali pa so namenjeni za lastno uporabo (v nadaljnjem besedilu: prevoznica).
2. člen
(1) Prevoznica se izda na obrazcu formata A4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) V zgornjem desnem kotu prevoznice je neponovljiva koda.
(3) Policija, carinski organi in gozdarski inšpektorji imajo za namene preverjanja istovetnosti prevoznice neposredni dostop do podatkov o izdanih prevoznicah.
3. člen
(1) Prevoznico mora v fizični obliki v originalnem izvodu hraniti:
– prvi kupec gozdnih lesnih sortimentov ter fizična ali pravna oseba, ki začasno skladišči gozdne lesne sortimente ali ima gozdne lesne sortimente za lastno uporabo, po opravljenem prevozu gozdnih lesnih sortimentov;
– lastnik gozda, če se izdana prevoznica ne uporabi za prevoz gozdnih lesnih sortimentov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko lastnik gozda kopijo prevoznice, ki mu jo izroči prvi kupec gozdnih lesnih sortimentov po opravljenem prevozu gozdnih lesnih sortimentov, hrani tudi v elektronski obliki.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-344/2013
Ljubljana, dne 21. avgusta 2013
EVA 2013-2330-0089
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost