Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2568. Uredba o obrtnih dejavnostih, stran 7778.

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena, petega odstavka 5. člena in drugega odstavka 42.f člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o obrtnih dejavnostih
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta uredba določa obrtne dejavnosti, za opravljanje katerih je, zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi zagotavljanja varstva okolja, potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, in storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev zaradi zaokrožitve ali dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.
(2) Ta uredba določa tudi obrtne dejavnosti, opravljanje katerih lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje ali varnost v skladu z drugim odstavkom 42.f člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ObrZ).
2. člen
(dejavnosti)
Dejavnosti, ki se v skladu z značilnostmi, opredeljenimi v 5. členu ObrZ, lahko opravljajo kot obrtne dejavnosti, so v tej uredbi določene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti na ravni podrazredov iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
3. člen
(obrtne dejavnosti)
Obrtne dejavnosti in ustrezne poklicne usposobljenosti, za katere je treba pridobiti obrtno dovoljenje, so:
+----------------+-----------------------+----------------------+
|ŠIFRA      |DEJAVNOST SKD     |MINIMALNA POKLICNA  |
|STANDARDNE   |            |USPOSOBLJENOST    |
|KLASIFIKACIJE  |            |           |
|DEJAVNOSTI   |            |           |
|(SKD)      |            |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|10.710     |Proizvodnja kruha,   |ustrezna nacionalna  |
|        |svežega peciva in   |poklicna       |
|        |slaščic        |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|10.720     |Proizvodnja prepečenca |ustrezna nacionalna  |
|        |in piškotov;      |poklicna       |
|        |proizvodnja trajnega  |kvalifikacija     |
|        |peciva in slaščic   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|22.110     |Proizvodnja in     |ustrezna nacionalna  |
|        |obnavljanje gumijastih |poklicna       |
|        |plaščev in zračnic za |kvalifikacija     |
|        |vozila         |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spada samo:    |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– obnavljanje in    |           |
|        |protektiranje plaščev |           |
|        |za vozila       |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|24.510     |Litje železa      |ustrezna nacionalna  |
|        |            |poklicna       |
|        |            |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|24.520     |Litje jekla      |ustrezna nacionalna  |
|        |            |poklicna       |
|        |            |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|24.530     |Litje lahkih kovin   |ustrezna nacionalna  |
|        |            |poklicna       |
|        |            |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|24.540     |Litje drugih neželeznih|ustrezna nacionalna  |
|        |kovin         |poklicna       |
|        |            |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|25.611     |Prekrivanje kovin s  |srednja poklicna   |
|        |kovino         |izobrazba ustrezne  |
|        |            |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|33.120     |Popravila strojev in  |srednja poklicna   |
|        |naprav         |izobrazba ustrezne  |
|        |            |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spadajo samo:   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje motorjev  |           |
|        |(razen za vozila)   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje strojev za |           |
|        |obdelovanje lesa,   |           |
|        |plastike, kamna ali  |           |
|        |drugih materialov   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje strojev za |           |
|        |obdelavo kovin     |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje gradbenih |           |
|        |strojev        |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje črpalk,  |           |
|        |ventilov, kompresorjev |           |
|        |in podobnih naprav   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje naprav za |           |
|        |fluidno tehniko    |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje mehanizmov |           |
|        |za prenos energije   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje      |           |
|        |transportnih naprav  |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje      |           |
|        |industrijskih hladilnih|           |
|        |in čistilnih naprav  |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje      |           |
|        |industrijskih peči   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje ročnih   |           |
|        |obdelovalnih strojev  |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje strojev za |           |
|        |splošne namene     |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje kmetijskih |           |
|        |in gozdarskih     |           |
|        |traktorjev in drugih  |           |
|        |strojev        |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje metalurških|           |
|        |strojev in naprav   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje strojev in |           |
|        |naprav         |           |
|        |za rudarjenje in    |           |
|        |pridobivanje nafte in |           |
|        |plina         |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje strojev in |           |
|        |naprav         |           |
|        |za živilsko in tobačno |           |
|        |industrijo       |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje strojev in |           |
|        |naprav         |           |
|        |za tekstilno in    |           |
|        |usnjarsko industrijo  |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje stiskalnic |           |
|        |za iverne plošče in  |           |
|        |podobno        |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje strojev za |           |
|        |gumarsko industrijo  |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje strojev za |           |
|        |papirno industrijo   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje strojev za |           |
|        |varjenje ter trdo in  |           |
|        |mehko lotanje     |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje vpenjalnih |           |
|        |naprav za obdelovance |           |
|        |ter orodja in posebnih |           |
|        |nastavkov za      |           |
|        |obdelovalne stroje   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– brušenje in zamenjava|           |
|        |rezil in žagnih listov,|           |
|        |popravila z varjenjem |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|33.130     |Popravila elektronskih |srednja poklicna   |
|        |in optičnih naprav   |izobrazba ustrezne  |
|        |            |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|33.140     |Popravila električnih |srednja poklicna   |
|        |naprav         |izobrazba ustrezne  |
|        |            |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|41.200     |Gradnja stanovanjskih |srednja poklicna   |
|        |in nestanovanjskih   |izobrazba ustrezne  |
|        |stavb         |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.210     |Inštaliranje      |srednja poklicna   |
|        |električnih napeljav in|izobrazba ustrezne  |
|        |naprav         |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.220     |Inštaliranje      |srednja poklicna   |
|        |vodovodnih, plinskih in|izobrazba ustrezne  |
|        |ogrevalnih napeljav in |smeri         |
|        |naprav         |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.290     |Drugo inštaliranje pri |srednja poklicna   |
|        |gradnjah        |izobrazba ustrezne  |
|        |            |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spada samo     |           |
|        |inštaliranje:     |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– dvigal, tekočih   |           |
|        |stopnic (tudi popravila|           |
|        |            |           |
|        |in vzdrževanje)    |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– avtomatskih     |           |
|        |samozapiralnih vrat  |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– strelovodov     |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– toplotne in zvočne  |           |
|        |izolacije       |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.310     |Fasaderska in     |ustrezna nacionalna  |
|        |štukaterska dela    |poklicna       |
|        |            |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.910     |Postavljanje ostrešij |srednja poklicna   |
|        |in krovska dela    |izobrazba ustrezne  |
|        |            |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spadajo samo:   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– postavljanje ostrešij|           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– krovska dela     |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.990     |Druga specializirana  |srednja poklicna   |
|        |gradbena dela     |izobrazba ustrezne  |
|        |            |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spadajo samo:   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– gradnja temeljev,  |ustrezna nacionalna  |
|        |tudi zabijanje pilotov |poklicna       |
|        |            |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– vrtanje in kopanje  |ustrezna nacionalna  |
|        |jaškov         |poklicna       |
|        |            |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– postavljanje     |           |
|        |kovinskih konstrukcij |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– krivljenje jeklene  |           |
|        |armature        |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– betoniranje     |ustrezna nacionalna  |
|        |            |poklicna       |
|        |            |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– postavljanje,    |           |
|        |razstavljanje delovnih |           |
|        |odrov         |           |
|        |in ploščadi      |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– postavljanje dimnikov|ustrezna nacionalna  |
|        |in peči (industrijskih |poklicna       |
|        |in drugih)       |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– hidroizolacijska dela|           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– storitve z dvigali in|           |
|        |drugo gradbeno     |           |
|        |mehanizacijo      |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|45.200     |Vzdrževanje in     |srednja poklicna   |
|        |popravila motornih   |izobrazba ustrezne  |
|        |vozil         |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spadajo samo:   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– mehanična popravila |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– električna popravila,|           |
|        |popravila elektronskega|           |
|        |vžiga motornih vozil  |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– redno servisiranje  |           |
|        |motornih vozil     |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravilo karoserij |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravilo delov   |           |
|        |motornih vozil, tudi  |           |
|        |sedežev        |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– ličenje vozil    |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravilo      |           |
|        |vetrobranskih stekel in|           |
|        |oken          |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravilo, montaža in|ustrezna nacionalna  |
|        |zamenjava zračnic   |poklicna       |
|        |in plaščev,      |kvalifikacija     |
|        |uravnoteževanje koles |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|45.400     |Trgovina, vzdrževanje |srednja poklicna   |
|        |in popravila motornih |izobrazba ustrezne  |
|        |koles; trgovina z   |smeri         |
|        |njihovimi deli in   |           |
|        |opremo         |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spadajo samo:   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila in     |           |
|        |vzdrževanje motornih  |           |
|        |koles         |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|47.781     |Trgovina na drobno v  |srednja strokovna   |
|        |specializiranih    |izobrazba ustrezne  |
|        |prodajalnah z očali  |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spadajo samo:   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– montaža in      |           |
|        |vstavljanje leč v   |           |
|        |okvirje očal ipd.   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– popravila očal    |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– dejavnost optikov  |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|81.220     |Drugo čiščenje stavb, |srednja poklicna   |
|        |industrijskih naprav  |izobrazba ustrezne  |
|        |in opreme       |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spada samo:    |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– specializirano    |           |
|        |čiščenje stavb:    |           |
|        |čiščenje dimnikov in  |           |
|        |kurišč, štedilnikov,  |           |
|        |kaminov, ognjišč,   |           |
|        |bojlerjev,       |           |
|        |ventilacijskih cevi in |           |
|        |odsesalnikov      |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|96.021     |Frizerska dejavnost  |srednja poklicna   |
|        |            |izobrazba ustrezne  |
|        |            |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|96.022     |Kozmetična in     |srednja strokovna   |
|        |pedikerska dejavnost  |izobrazba ustrezne  |
|        |            |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spadajo samo:   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– nega obraza in    |           |
|        |telesa, depilacija   |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– pedikiranje     |ustrezna nacionalna  |
|        |            |poklicna       |
|        |            |kvalifikacija     |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|96.090     |Druge storitvene    |srednja strokovna   |
|        |dejavnosti, drugje   |izobrazba ustrezne  |
|        |nerazvrščene      |smeri         |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |sem spada samo:    |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|        |– tetoviranje, piercing|           |
|        |in podobno       |           |
+----------------+-----------------------+----------------------+
4. člen
(storitvene dejavnosti)
Storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev, so:
+----------------------+----------------------------------------+
|ŠIFRA STANDARDNE   |DEJAVNOST SKD              |
|KLASIFIKACIJE     |                    |
|DEJAVNOSTI (SKD)   |                    |
+----------------------+----------------------------------------+
|22.110        |Proizvodnja in obnavljanje gumijastih  |
|           |plaščev in zračnic za vozila      |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |sem spada samo:             |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– obnavljanje in protektiranje plaščev |
|           |za vozila                |
+----------------------+----------------------------------------+
|33.120        |Popravila strojev in naprav       |
+----------------------+----------------------------------------+
|45.200        |Vzdrževanje in popravila motornih vozil |
|           |                    |
+----------------------+----------------------------------------+
|45.400        |Trgovina, vzdrževanje in popravila   |
|           |motornih koles; trgovina z njihovimi  |
|           |deli                  |
|           |in opremo                |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |sem spadajo samo:            |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– popravila in vzdrževanje motornih   |
|           |koles                  |
+----------------------+----------------------------------------+
|47.761        |Trgovina na drobno v cvetličarnah    |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |sem spada samo:             |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– priprava vencev, cvetličnih      |
|           |aranžmajev, aranžiranje daril ob prodaji|
|           |cvetja ipd.               |
+----------------------+----------------------------------------+
|47.781        |Trgovina na drobno v specializiranih  |
|           |prodajalnah z očali           |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |sem spadajo samo:            |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– montaža in vstavljanje leč v okvirje |
|           |očal ipd.                |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– popravila očal            |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– dejavnost optikov           |
+----------------------+----------------------------------------+
|74.200        |Fotografska dejavnost          |
+----------------------+----------------------------------------+
|95.110        |Popravila in vzdrževanje računalnikov in|
|           |perifernih enot             |
+----------------------+----------------------------------------+
|95.120        |Popravila komunikacijskih naprav    |
+----------------------+----------------------------------------+
|95.210        |Popravila elektronskih naprav za široko |
|           |rabo                  |
+----------------------+----------------------------------------+
|95.220        |Popravila gospodinjskih in hišnih naprav|
|           |in opreme                |
+----------------------+----------------------------------------+
|95.230        |Popravila obutve in usnjene galanterije |
+----------------------+----------------------------------------+
|95.250        |Popravila ur in nakita         |
+----------------------+----------------------------------------+
|95.290        |Popravila drugih osebnih ali      |
|           |gospodinjskih izdelkov         |
+----------------------+----------------------------------------+
|96.021        |Frizerska dejavnost           |
+----------------------+----------------------------------------+
|96.022        |Kozmetična in pedikerska dejavnost   |
+----------------------+----------------------------------------+
|96.040        |Dejavnosti za nego telesa        |
+----------------------+----------------------------------------+
5. člen
(obrtne dejavnosti, opravljanje katerih lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje in varnost)
Obrtne dejavnosti, opravljanje katerih lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje in varnost v skladu z drugim odstavkom 42.f člena ObrZ, so:
+----------------------+----------------------------------------+
|ŠIFRA STANDARDNE   |DEJAVNOST SKD              |
|KLASIFIKACIJE     |                    |
|DEJAVNOSTI (SKD)   |                    |
+----------------------+----------------------------------------+
|41.200        |Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih|
|           |stavb                  |
+----------------------+----------------------------------------+
|43.210        |Inštaliranje električnih napeljav in  |
|           |naprav                 |
+----------------------+----------------------------------------+
|43.220        |Inštaliranje vodovodnih, plinskih in  |
|           |ogrevalnih napeljav in naprav      |
+----------------------+----------------------------------------+
|43.290        |Drugo inštaliranje pri gradnjah     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |sem spada samo inštaliranje:      |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– dvigal, tekočih stopnic (tudi     |
|           |popravila in vzdrževanje)        |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– avtomatskih samozapiralnih vrat    |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– strelovodov              |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– toplotne in zvočne izolacije     |
+----------------------+----------------------------------------+
|43.910        |Postavljanje ostrešij in krovska dela  |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |sem spadajo samo:            |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– postavljanje ostrešij         |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– krovska dela             |
+----------------------+----------------------------------------+
|43.990        |Druga specializirana gradbena dela   |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |sem spadajo samo:            |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– gradnja temeljev, tudi zabijanje   |
|           |pilotov                 |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– vrtanje in kopanje jaškov       |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– postavljanje kovinskih konstrukcij  |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– krivljenje jeklene armature      |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– betoniranje              |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– postavljanje, razstavljanje delovnih |
|           |odrov in ploščadi            |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– postavljanje dimnikov in peči     |
|           |(industrijskih in drugih)        |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– hidroizolacijska dela         |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– storitve z dvigali in drugo gradbeno |
|           |mehanizacijo              |
+----------------------+----------------------------------------+
|81.220        |Drugo čiščenje stavb, industrijskih   |
|           |naprav in opreme            |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |sem spada samo:             |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |– specializirano čiščenje stavb:    |
|           |čiščenje dimnikov in kurišč,      |
|           |štedilnikov, kaminov, ognjišč,     |
|           |bojlerjev, ventilacijskih cevi in    |
|           |odsesalnikov              |
+----------------------+----------------------------------------+
6. člen
(izjema od uporabe)
(1) Ta uredba ne velja za samostojnega podjetnika posameznika, gospodarsko družbo ali obrtno zadrugo, kadar opravlja dejavnosti iz te uredbe v okviru obvezne gospodarske javne službe.
(2) Ta uredba tudi ne velja, kadar se dejavnost iz 3. člena te uredbe opravlja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji.
7. člen
(minimalna poklicna usposobljenost)
(1) Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti iz 3. člena te uredbe objavi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na svoji spletni strani v soglasju z ministrstvom, pristojnim za obrt.
(2) Če za obrtne dejavnosti iz 3. člena te uredbe obstaja ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija, sprejeta v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, se ta šteje za ustrezno poklicno usposobljenost.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-18/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-2130-0012
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti