Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2550. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih, stran 7750.

Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 57. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 8. julija 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
1. člen
V Odloku o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08, 24/09 in 77/10) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) določijo pogoji za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov, način njihovega opravljanja in višina maksimalne tarife izvajanja avtotaksi prevozov.«.
2. člen
Za 19. členom se dodata naslov novega III.a poglavja in nov 19.a člen, ki se glasita:
»III.a DOLOČITEV VIŠINE MAKSIMALNE TARIFE IZVAJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV
19.a člen
Višina maksimalne tarife za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL z vključenim DDV znaša 1,50 eura na prevoženi kilometer, višina maksimalne štartnine z vključenim DDV znaša 2,00 eura in višina maksimalne čakalne ure z vključenim DDV znaša 20,00 eurov.«.
3. člen
V 20. členu se besedilo »7. člena« nadomesti z besedilom »7. ter 22.a člena«.
4. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnosti, če ravna v nasprotju z 19.a členom.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-33/2013-2
Ljubljana, dne 8. julija 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti