Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Kazalo

2334. Sklep za znižano plačilo vrtca, stran 6799.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) 16.a in 17. člena Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), ter 109. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 16. redni seji dne 3. 7. 2013 sprejel
S K L E P
za znižano plačilo vrtca
1. člen
S tem sklepom se določa znižano plačilo vrtca v primeru počitniške odsotnosti ali daljše bolezni.
2. člen
Če je otrok zaradi bolezni ali počitnic iz vrtca nepretrgoma odsoten štiri tedne ali več, se plačilo vrtca staršem za to obdobje zniža za 80 %. Razliko do polne cene, razen stroškov živil, krije lokalna skupnost.
3. člen
Bolezen otroka mora biti izkazana s potrdilom pediatra ali otrokovega osebnega zdravnika.
V primeru počitniške odsotnosti, ki traja štiri tedne ali več, morajo starši o tem predhodno obvestiti vrtec. Počitniška odsotnost je upravičena samo med obdobjem od 26. 6. do 31. 8.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-1
Luče, dne 3. julija 2013
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost