Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1804. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice, stran 5387.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 22. redni seji dne 20. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
1. člen
V 3. členu Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS, št. 12/12) se spremeni besedilo drugega odstavka, tako, da se glasi:
»Sedež: Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice.«
2. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 16. člena, tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Brežice.
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 32. člena, tako, da se glasi:
»Del presežkov prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari na trgu, lahko uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih, v skladu z veljavnimi predpisi na tem področju in s soglasjem sveta zavoda.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2013
Brežice, dne 20. maja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti