Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1779. Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (UZ90,97,99), stran 5326.

U S T A V N I Z A K O N
O SPREMEMBAH 90., 97. IN 99. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ90,97,99)
I.
V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) se spremenijo naslednje določbe:
1. člen
V 90. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Referenduma ni dopustno razpisati:
– o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
– o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna,
– o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,
– o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.«.
2. člen
V prvem odstavku 97. člena se črta četrta alineja.
3. člen
V drugem odstavku 99. člena se črta drugi stavek.
II.
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) se uskladi s 1. členom tega ustavnega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Do uskladitve Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi se določbe 1. člena tega ustavnega zakona uporabljajo ob smiselni uporabi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi neposredno. Do uskladitve Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi se 21. člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi smiselno uporablja tako, da ustavno sodišče odloči v sporu med predlagateljem referenduma in državnim zborom, ki zavrne razpis referenduma o zakonu.
Določbe 1. člena tega ustavnega zakona se ne uporabljajo za pobude iz 11. in zahteve iz 12. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega ustavnega zakona.
Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v državnem zboru.
Št. 001-02/12-16/91
Ljubljana, dne 24. maja 2013
EPA 620-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti