Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1589. Odlok o sestavi in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur, stran 4934.

Na podlagi četrtega odstavka 73. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji dne 23. aprila 2013 sprejel
O D L O K
o sestavi in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur
1. člen
Ta odlok določa število članov sveta posameznih krajevnih skupnosti v Občini Šentjur ter volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti, vključno s številom članov, ki se volijo v posameznih volilnih enotah.
2. člen
Sveta krajevnih skupnosti Dolga Gora in Vrbno – Podgrad štejeta pet članov, sveti krajevnih skupnosti Kalobje, Loka pri Žusmu, Prevorje in Grobelno štejejo sedem članov, sveti krajevnih skupnosti Slivnica pri Celju, Dramlje, Planina pri Sevnici, Ponikva, Blagovna in Šentjur – Rifnik štejejo devet članov, svet Mestne skupnosti Šentjur pa šteje enajst članov.
3. člen
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se določijo volilne enote, njihov obseg ter število članov sveta, ki se volijo v volilni enoti, in sicer:
+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Dolga Gora (pet članov sveta):        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|        |                | Število članov|
+---------------+-------------------------------+---------------+
|1. volilna   |Dolga Gora           |    5    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Vrbno – Podgrad (pet članov sveta):     |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|        |                |Število članov|
+---------------+--------------------------------+--------------+
|1. volilna   |Vrbno              |   3    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|2. volilna   |Podgrad (razen hišnih št. 9-  |   2    |
|enota     |10a), Cesta Valentina Orožna – |       |
|        |hišne številke 5a, 15, 17, 19, |       |
|        |23, 25, 27, od 29 do vključno  |       |
|        |32               |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Kalobje (sedem članov sveta):        |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|        |                |Število članov|
+---------------+--------------------------------+--------------+
|1. volilna   |Kalobje, Podlešje        |   2    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|2. volilna   |Trno, Trška Gorca        |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|3. volilna   |Planinca, Osredek, Jazbin vrh  |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|4. volilna   |Vodice pri Kalobju       |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|5. volilna   |Zgornja Kostrivnica       |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|6. volilna   |Spodnja Kostrivnica       |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Loka pri Žusmu (sedem članov sveta):     |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|        |                | Število članov|
+---------------+-------------------------------+---------------+
|1. volilna   |Loka – center         |    2    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|2. volilna   |Loka – hišne št. 26 – 29, 31- |    2    |
|enota     |35, 37, 39, 48 – 50, 52 – 59, |        |
|        |63, 66 – 68, 71 – 73, 75 – 78, |        |
|        |80 – 84, 86, 88 – 101, 101 a, |        |
|        |103              |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|3. volilna   |Dobrina            |    2    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|4. volilna   |Hrastje            |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Prevorje (sedem članov sveta):        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|        |                | Število članov|
+---------------+-------------------------------+---------------+
|1. volilna   |Lopaca             |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|2. volilna   |Dobje pri Lesičnem       |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|3. volilna   |Košnica            |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|4. volilna   |Krivica            |    2    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|5. volilna   |Straška Gorca         |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|6. volilna   |Žegar             |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Grobelno (sedem članov sveta):        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|        |                | Število članov|
+---------------+-------------------------------+---------------+
|1. volilna   |Grobelno od hišne št. 100 dalje|    2    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|2. volilna   |Tratna pri Grobelnem      |    2    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|3. volilna   |Stopče             |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|4. volilna   |Bezovje pri Šentjurju     |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|5. volilna   |Brezje pri Slomu        |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Slivnica pri Celju (devet članov sveta):   |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|        |                | Število članov|
+---------------+-------------------------------+---------------+
|1. volilna   |Gorica pri Slivnici, Tratna ob |    3    |
|enota     |Voglajni, Rakitovec      |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|2. volilna   |Voglajna, Turno, Vezovje    |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|3. volilna   |Bukovje pri Slivnici      |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|4. volilna   |Javorje, Drobinsko       |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|5. volilna   |Paridol, Jelce         |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|6. volilna   |Voduce, Vodice pri Slivnici  |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|7. volilna   |Slivnica, Sele         |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Dramlje (devet članov sveta):        |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|        |                |Število članov|
+---------------+--------------------------------+--------------+
|1. volilna   |Dramlje, Laze (od hišne št. 10 |   1    |
|enota     |dalje)             |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|2. volilna   |Trnovec, Laze (od hišne št. 1  |   1    |
|enota     |do 9a)             |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|3. volilna   |Straža na Gori, Zgornje     |   1    |
|enota     |Slemene, Spodnje Slemene,    |       |
|        |Jazbine             |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|4. volilna   |Šedina, Vodule od hišne št. 9  |   1    |
|enota     |dalje, Zalog pod Uršulo     |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|5. volilna   |Svetelka            |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|6. volilna   |Jarmovec            |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|7. volilna   |Pletovarje, Grušce, Vodule od  |   1    |
|enota     |hišne št. 1 do vključno 8    |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|8. volilna   |Marija Dobje          |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|9. volilna   |Razbor             |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Planina pri Sevnici (devet članov sveta):  |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|        |                | Število članov|
+---------------+-------------------------------+---------------+
|1. volilna   |Planina            |    2    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|2. volilna   |Planinska vas, Planinski vrh, |    1    |
|enota     |Podvine od hišne št. 10 dalje |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|3. volilna   |Doropolje, Vejice, Golobinjek |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|4. volilna   |Prapretno, Visoče, Podpeč nad |    1    |
|enota     |Marofom            |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|5. volilna   |Šentvid, Podvine od hišne št. 1|    2    |
|enota     |do št. 10, Podpeč pri Šentvidu,|        |
|        |Podlog pod Bohorjem      |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|6. volilna   |Brdo, Tajhte          |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|7. volilna   |Loke, Hrušovje         |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Ponikva (devet članov sveta):        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|        |                | Število članov|
+---------------+-------------------------------+---------------+
|1. volilna   |Ponikva, Uniše, Boletina    |    3    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|2. volilna   |Hotunje, Zagaj         |    2    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|3. volilna   |Ostrožno, Bobovo, Dobovec   |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|4. volilna   |Lutrje, Slatina        |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|5. volilna   |Okrog, Srževica        |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|6. volilna   |Podgaj, Ponkvica, Zgornje Selce|    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Blagovna (devet članov sveta):        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|        |                | Število članov|
+---------------+-------------------------------+---------------+
|1. volilna   |Primož             |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|2. volilna   |Lokarje (razen hišne št. 17a, |    1    |
|enota     |18, 19, 19a, 20 in 20a)    |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|3. volilna   |Dole              |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|4. volilna   |Repno in Goričica od hišne št. |    1    |
|enota     |1 do vključno 17        |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|5. volilna   |Zlateče            |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|6. volilna   |Cerovec            |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|7. volilna   |Proseniško – center      |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|8. volilna   |Proseniško – okolica      |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+
|9. volilna   |Goričica od št. 18 dalje    |    1    |
|enota     |                |        |
+---------------+-------------------------------+---------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Šentjur – Rifnik (devet članov sveta):    |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|        |                |Število članov|
+---------------+--------------------------------+--------------+
|1. volilna   |Cesta Kozjanskega odreda – del |   2    |
|enota     |(od hišne št. 26 do 74), Sončna |       |
|        |ulica, Leskovškova ulica,    |       |
|        |Ilirska ulica, Cvetna ulica (od |       |
|        |hišne št. 1 do 10), Cesta pod  |       |
|        |Rifnikom, Prijateljeva ulica,  |       |
|        |Pod gozdom, Cesta na Rifnik,  |       |
|        |Delavska ulica, Obrtna ulica,  |       |
|        |Industrijska ulica, Rifnik   |       |
|        |(hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6,  |       |
|        |6a, 7, 8, 9, 21, 21a, 23, 23a, |       |
|        |23b, 24, 24a)          |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|2. volilna   |Črnoliška ulica, Cesta     |   3    |
|enota     |Kozjanskega odreda – del (od  |       |
|        |hišne številke 75 dalje), Lepa |       |
|        |pot, Goriška ulica, Črnolica,  |       |
|        |Rifnik (hišne št. 10, 10a, 11, |       |
|        |11a, 12, 12a, 12b, 12c, 12d,  |       |
|        |13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18,  |       |
|        |19, 20, 34a, 36, 37, 37a, 38,  |       |
|        |39, 40, 41, 41a, 41b, 42, 42a, |       |
|        |43, 44, 44a, 44b, 45, 46, 47,  |       |
|        |47a, 47b), Gregorčičeva ulica, |       |
|        |Aškerčeva ulica, Tartinijeva  |       |
|        |ulica, Cesta na Goro, Lahova  |       |
|        |ulica, Poljska ulica, Cvetna  |       |
|        |ulica (od hišne št. 11 dalje)  |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|3. volilna   |Cesta Leona Dobrotinška – od  |   3    |
|enota     |hišne št. 25 do 30), Šibenik,  |       |
|        |Jakob pri Šentjurju, Vodruž,  |       |
|        |Sotensko pod Kalobjem, Rifnik – |       |
|        |del, Cesta na grad, Cesta pod  |       |
|        |Resevno             |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|4. volilna   |Krajnčica            |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Mestna skupnost Šentjur (enajst članov sveta)         |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|        |                |Število članov|
+---------------+--------------------------------+--------------+
|1. volilna   |Cesta Leona Dobrotinška – hišne |   2    |
|enota     |št. 1 – 9, Cesta Valentina   |       |
|        |Orožna – hišne št. 1, 2, 3, 4, |       |
|        |5, 6, 7, 8, od 8a do vključno  |       |
|        |8d, od 9 do vključno 12, 14,  |       |
|        |Drofenikova ulica, Kolodvorska |       |
|        |ulica, Ljubljanska cesta, Ulica |       |
|        |Dušana Kvedra – hišne št. 5 –  |       |
|        |14c, 19 – 20, 23 – 27, 30, 33 – |       |
|        |36, 38 – 40, 44, Lesna ulica  |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|2. volilna   |Cesta Kozjanskega odreda –   |   2    |
|enota     |hišna št. 1 – 24, Cesta na   |       |
|        |kmetijsko šolo – hišna št. 1 – |       |
|        |17, Na Razgled – hišna št. 1 – |       |
|        |16, Prešernova ulica – hišna  |       |
|        |št. 11 – 34, Trubarjeva ulica, |       |
|        |Ulica Blaža Kocena, Ulica I.  |       |
|        |celjske čete, Ulica Matije   |       |
|        |Gubca, Ulica Toneta Seliškarja, |       |
|        |Ulica Tončke Čečeve       |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|3. volilna   |Ulica Miloša Zidanška, Na    |   2    |
|enota     |Lipico, Pešnica, Ulica talcev, |       |
|        |Lokarje – del (hišne št. 17a – |       |
|        |20a), Podgrad – del (hišne št. |       |
|        |9 – 10a), Na Livadi,      |       |
|        |Benjaminova ulica        |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|4. volilna   |Pod Rebrami, Ulica skladateljev |   2    |
|enota     |Ipavcev, Na Tičnico, Pod Vrbco, |       |
|        |Svetinova ulica, Ulica A. M.  |       |
|        |Slomška, Ulica Dušana Kvedra – |       |
|        |hišna št. 15, 17, 18, 21, 22,  |       |
|        |28,, 31, 32, 37, 41-43a,    |       |
|        |Prešernova ulica – hišna št. 1 |       |
|        |– 10, Ulica Franja Vrunča,   |       |
|        |Liškova ulica          |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|5. volilna   |Hruševec – hišna št. 37 – 43 a, |   2    |
|enota     |Cankarjeva ulica, Cesta Leona  |       |
|        |Dobrotinška – hišna št. 10 –  |       |
|        |20, Cesta na Brdo, Gajstova   |       |
|        |pot, Jerinova ulica, Maistrova |       |
|        |ulica, Romihova ulica, Ulica  |       |
|        |Franja Malgaja, Ulica Franja  |       |
|        |Žagarja, Ulica II. bataljona,  |       |
|        |Vrtna ulica, Zvezdna ulica,   |       |
|        |Ripšlova ulica         |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|6. volilna   |Kameno, Botričnica       |   1    |
|enota     |                |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
4. člen
Po sprejemu tega akta se ob spremembah hišnih številk oziroma preimenovanj krajev ali ulic, nove uvrstitve opravijo na kartografskih podlagah po legi zemljišč oziroma stavb.
5. člen
Število članov svetov krajevnih skupnosti ostaja nespremenjeno do konca tekočega mandatnega obdobja. Ta akt se uporablja za izvedbo novih rednih volitev oziroma morebitnih nadomestnih volitev v tekočem mandatu. V primeru, da ta akt določa drugačne volilne enote oziroma število članov, ki se v volilni enoti volijo, se za nadomestne volitve uporablja prejšnji Odlok o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 60/95, 2/96, 66/98, 84/06 in 50/10).
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2013(260)
Šentjur, dne 23. aprila 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti