Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1208. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, stran 3783.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12 in 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 17. seji dne 28. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (UVG, št. 36/04 in Uradni list RS, št. 19/13) se spremeni 31. člen, ki se po novem glasi:
»Občinski svet ustanoviteljice ima v razmerju do zavoda še naslednje pravice in obveznosti:
– se seznanja z letnim programom dela in strateškim načrtom javnega zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih pridobi javni zavod z letnimi programi in finančnimi načrti,
– daje soglasje k dolgoročnim pogodbam, s katerimi da država ali drugi lastniki nepremičnin in dediščine zavodu v upravljanje kulturno in drugo dediščino oziroma nepremičnine v upravljanje,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-0001/2004
Žirovnica, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost