Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1179. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej del, stran 3745.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej del
1.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej del (Uradni list RS, št. 3/13).
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-39/2012-9
Ljubljana, dne 26. marca 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.