Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1164. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah Občine Dobrna, stran 3730.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10, 84/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 109/09, 10/11, 26/11, 43/11) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 19. redni seji 27. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah Občine Dobrna
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o občinskih taksah Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 59/11), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
Odlok se spreminja v tarifnem delu Tarife občinskih taks, in sicer v Tarifni št. 4, ki se po spremembi glasi:
»Tarifa št. 4
Druge oblike uporabe javne površine. Za druge oblike uporabe javne površine, kot je postavitev kioskov, stojnic, organiziranje sejmov, sejemskih prireditev, potujočih prodajaln, v trgovske ali gostinske namene:
4.2 Za uporabo javnih površin od m2 dnevno:
+------------------------------------------+-------------------+
|4.2.1. za kioske             |50 točk/dan/m2   |
+------------------------------------------+-------------------+
|4.2.2. za stojnice            |50 točk/dan/m2   |
+------------------------------------------+-------------------+
|4.2.3. za sejme, sejemske prireditve   |1250 točk/dan   |
+------------------------------------------+-------------------+
|4.2.4. za potujoče prodajalne       |1500 točk/leto   |
+------------------------------------------+-------------------+
Pojasnila:
1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, ploščadi, pločniki, hodniki za pešce, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene javne površine na območju Občine Dobrna, ki so v lasti Občine Dobrna oziroma v pravici uporabe Občine Dobrna.«
3. člen
Ostala določila Odloka o občinskih taksah Občine Dobrna ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-1(6)
Dobrna, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost