Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica, stran 3270.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 in 57/11), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 23. seji dne 13. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08) se v 3. členu, prvi odstavek pod točko a) spremeni točka 3. v:
»3.a zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
3.b odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena pod točko A) se doda novi točki 3. in 4., ki se glasi:
»3. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«.
V točki B) S podelitvijo koncesije se točka 6. spremeni v:
»6. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
»Obvezni lokalni gospodarski javni službi obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se začneta izvajati v javnem podjetju s pričetkom delovanja javnega podjetja.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008-4
Miren, dne 13. marca 2013
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.