Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče, stran 3264.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 14. seji dne 20. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče
(Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 6/96, 5/98, Uradno glasilo ZSO št. 3/02)
1. člen
Za 7. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 6/96, 5/98, Uradno glasilo ZSO št. 3/02) se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
Na vseh območjih urejanja s PUP so možni naslednji posegi v prostor:
gradnja komunalne, energetske, telekomunikacijske ter infrastrukture za potrebe omrežja in zvez, s pripadajočimi objekti za funkcioniranje naštete infrastrukture.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-004/2012-30
Luče, dne 20. marca 2013
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost