Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

648. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2013, stran 2466.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013 (Uradni list RS, št. 7/13) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 24. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2013
1.
Letni program športa opredeljuje naloge in smernice, programe, obseg in potrebna finančna sredstva, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v občini in bodo v letu 2013 sofinancirani iz občinskega proračuna.
Občina za izvajanje letnega programa športa v letu 2013 zagotavlja proračunska sredstva neprofitnim športnim organizacijam, ki bodo izvajale posamezne programe športa, ki so v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji in v interesu občine. Občina spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter vlaga v gradnjo in vzdrževanje javnih športnih površin.
2.
V letu 2013 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. Interesna športna vzgoja
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za predšolske in šoloobvezne otroke ter mladino, z namenom izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja psihofizične sposobnosti, odpravljanja negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanja zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanja človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarjajo otroci, mladina in odrasli, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednarodnih tekmovanjih, evropskih in svetovnih prvenstvih. Kvaliteta programov je povezana tudi s sofinanciranjem profesionalnih trenerjev. Podpora vrhunskemu športu je namenjena športnikom, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
3. Programi športne rekreacije
Športna rekreacija je program kjer se aktivno, koristno in prijetno izpopolnjuje prosti čas odraslih, ki to vrsto športne dejavnosti praviloma plačujejo sami, za sofinanciranje programov pa morajo izvajalci izpolnjevati pogoje in merila določene s pravilnikom.
4. Drugi programi v športu
Drugi programi v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih prireditev, sofinanciranje strokovnega kadra v kakovostnem in vrhunskem športu ter delovanje društev in sofinanciranje uporabe športnih površin.
3.
V okviru letnega programa športa občina sodeluje z neprofitnimi športnimi organizacijami, ki izvajajo športne programe in projekte ter promocijo športnih programov za potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok ter drugih športnikov.
Občina Šempeter - Vrtojba za izboljšanje ponudbe za potrebe športnih organizacij in drugih uporabnikov športnih površin, v sklopu Letnega programa športa, podpira povečevanje javne športne infrastrukture in zagotavlja vzdrževanje športnih objektov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
4.
Občina Šempeter - Vrtojba v letu 2013, v skladu z Odlokom o poračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013, namenja proračunska sredstva v višini 82.600,00 EUR za sofinanciranje programov športa, od katerih je 68.000,00 EUR sredstev namenjenih za javni razpis, in sicer: 16.000,00 EUR za sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem, 37.000,00 EUR za sofinanciranje programov športa in 15.000,00 EUR za sofinanciranje najema športnih površin izvajalcem športnih programov.
5.
Športne dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so namenjene občanom v vseh življenjskih obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka, prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa. Razpisna sredstva se namenijo v višini: 49 % za kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine, 20 % za interesno športna vzgoja, 14 % za športna tekmovanja, 9 % za kakovostni in vrhunski šport odraslih, 9 % za rekreacijo.
Športna društva in klubi, s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba, imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
6.
Program, ki ga ne določa Letni program športa se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in ga občina financira iz drugih proračunskih postavk, če je program za občino pomemben.
Št. 01101-4/2013-7
Šempeter pri Gorici, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti