Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

613. Pravilnik o overitvah števcev električne energije, stran 2389.

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, petega odstavka 11. člena in za izvrševanje 12. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o overitvah števcev električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa postopke:
– prvih overitev ter rednih in izrednih overitev statičnih števcev delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S, indukcijskih števcev za električno energijo, statičnih števcev delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2 ter statičnih števcev jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3 in
– rednih in izrednih overitev števcev delovne električne energije razredov točnosti A, B in C ter števcev za električno energijo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC.
(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi in simboli imajo naslednji pomen:
– »odobritev tipa« je nacionalni certifikat o odobritvi tipa merila, EGS certifikat o odobritvi tipa merila, ES certifikat o pregledu tipa merila ali ES certifikat o pregledu zasnove merila;
– »največji dopustni pogrešek« (v nadaljnjem besedilu: NDP) je skrajna vrednost merilnega pogreška, ki jo glede na znano referenčno vrednost za dano meritev, merilni instrument ali merilni sistem dopuščajo specifikacije ali predpisi;
– »referenčni pogoji« so vrednosti vplivnih veličin;
– »referenčna napetost« je napetost, za katero so določene posamezne značilnosti števca električne energije;
– »referenčna frekvenca« je frekvenca, za katero so določene nekatere značilnosti števca električne energije;
– »referenčna temperatura« je vrednost temperature okolja, za katero je števec električne energije namenjen;
– »I« je električni tok, ki teče skozi števec električne energije;
– »In« je določen nazivni tok, za katerega je bil zasnovan števec električne energije;
– »I(st«) je pri večfaznih števcih električne energije s simetrično obremenitvijo najnižja navedena vrednost I, pri kateri števec električne energije registrira delovno električno energijo pri faktorju moči, ki je enak 1;
– »I(min)« je pri večfaznih števcih električne energije s simetrično obremenitvijo vrednost I, nad katero je pogrešek v okviru NDP;
– »I(tr)« je vrednost I, nad katero je pogrešek v okviru NDP glede na razred točnosti števca električne energije;
– »I(max)« je največja vrednost I, pri kateri je pogrešek v okviru NDP;
– »I0«, »I(b)« je temeljni tok oziroma efektivna vrednost toka, za katero so določene posamezne značilnosti števca električne energije;
– »e(MREF)« je izračunan NDP pri referenčnih pogojih;
– »e(NDP)« je največji dopustni kombinirani pogrešek za temperaturno območje od +5 ºC do +30 ºC;
– »e(REF)« je NDP pri referenčnih pogojih;
– »k« je konstanta števca, ki predstavlja število pulzov, ki jih števec električne energije emitira na enoto registrirane energije (imp/kWh);
– »m« je število merilnih elementov;
– »W(x)« je izmerjena energija na števcu električne energije;
– »W(s)« je prava vrednost izmerjene energije;
– »T« je temperatura;
– »U« je napetost, s katero se napaja števec električne energije;
– »f« je frekvenca napajalne napetosti števca električne energije;
– »U(test)« je preskusna napetost v voltih;
– »m« je število merilnih elementov;
– »K(0)« je konstanta, podana v preglednici iz 13. člena tega pravilnika;
– »e(c)« je kombinirani pogrešek;
– »e« je pogrešek števca električne energije pri referenčnih pogojih, ki se izmeri pri kontroli v posamezni merilni točki;
– »δ(T)« je največja dopustna sprememba zaradi vpliva temperature;
– »δ(U)« je največja dopustna sprememba zaradi vpliva napetosti;
– »δ(f)« je največja dopustna sprememba zaradi vpliva frekvence.
II. NAJVEČJI DOPUSTNI POGREŠEK
1. Splošno
3. člen
Pogreški števcev električne energije pri preskusu merilne točnosti ne smejo presegati NDP, ki so za posamezno vrsto števcev električne energije in navedene merilne točke določeni v tem poglavju.
2. NDP števcev delovne električne energije razredov točnosti A, B in C
4. člen
(1) NDP števcev delovne električne energije razredov točnosti A, B in C je enak manjši od vrednosti e(REF) in e(MREF), navedenih v krepkem tisku v naslednjih preglednicah:
Indukcijski števci delovne električne energije
+---+--------------+------------+-------+-----------------------+
|  | Vrednost toka|  Števci  |Faktor | e(NDP) / e(MREF) / e |
|  |       | električne | moči |   (REF) ( %)    |
+---+-------+------+ energije |    +----------+------------+
|  | Dir. |Trans.|   in   |    | razred |  razred  |
|  |    |   | obremenitev|    |točnosti A| točnosti B |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|1 |I(min) |I(min)|1f / 3 3f (L|1   |± 3,5 / ± |± 2,0 / ±  |
|  |    |   |(1)L(2)L  |    |2,7 / ±  |1,5 / ± 1,5 |
|  |    |   |(3))    |    |2,5    |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|2 |I(tr) |I(tr) |1f /  3f (L|1   |± 3,5 / ± |± 2,0 / ±  |
|  |    |   |(1)L(2)L  |    |2,7 / ±  |1,5 / ± 1,0 |
|  |    |   |(3))    |    |2,0    |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|3 |I(tr) |I(tr) |1f /  3f (L|0,5 L |± 3,5 / ±|± 2,0 / ±  |
|  |    |   |(1)L(2)L  |    |1,3 / ±  |0,9 / ± 1,0 |
|  |    |   |(3))    |    |2,0    |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|4 |10 I  |I(n) |1f /  3f (L|1   |± 3,5 / ± |± 2,0 / ±  |
|  |(tr)  |   |(1)L(2)L  |    |2,7 / ±  |1,5 / ± 1,0 |
|  |    |   |(3))    |    |2,0    |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|5 |10 I  |I(n) |- /  3f (L |1   |± 4,0 / ± |± 2,5 / ±  |
|  |(tr)  |   |(1))    |    |3,1 / ±  |2,0 / ± 2,0 |
|  |    |   |      |    |3,0    |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|6 |10 I  |I(n) |- /  3f (L |1   |± 4,0 / ± |± 2,5/ ±  |
|  |(tr)  |   |(2))    |    |3,1 / ±  |2,0 / ± 2,0 |
|  |    |   |      |    |3,0    |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|7 |10 I  |I(n) |- /  3f (L |1   |± 4,0 / ± |± 2,5 / ±  |
|  |(tr)  |   |(3))    |    |3,1 / ±  |2,0 / ± 2,0 |
|  |    |   |      |    |3,0    |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|8 |10 I  |I(n) |1f /  3f (L|0,5 L |± 3,5 / ±|± 2,0 / ±  |
|  |(tr)  |   |(1)L(2)L  |    |1,3 / ±  |0,9 / ± 1,0 |
|  |    |   |(3))    |    |2,0    |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|9 |10 I  |I(n) |1f /  3f (L|0,8 C |-     |± 2,0  / ± |
|  |(tr)  |   |(1)L(2)L  |    |     |0,9 / ± 1,0 |
|  |    |   |(3))    |    |     |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|10 |I(max) |I(max)|1f / 3 3f (L|1   |± 3,5 / ± |± 2,0 / ±  |
|  |    |   |(1)L(2)L  |    |2,7 / ±  |1,5 / ± 1,0 |
|  |    |   |(3))    |    |2,0    |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
|11 |I(max) |I(max)|1f / 3 3f (L|0,5 L |± 3,5 / ±|± 2,0 / ±  |
|  |    |   |(1)L(2)L  |    |1,3 / ±  |0,9 / ± 1,0 |
|  |    |   |(3))    |    |2,0    |      |
+---+-------+------+------------+-------+----------+------------+
Statični števci delovne električne energije
+--+-------------+-----------+------+---------------------------+
| |  Vrednost | Števci  |Faktor| e(NDP) / e(MREF) / e(REF) |
| |   toka  |električne | moči |      ( %)      |
+--+------+------+ energije |   +--------+--------+---------+
| | Dir. |Trans.|  in   |   | razred | razred | razred |
| |   |   |obremenitev|   |točnosti|točnosti| točnosti|
| |   |   |      |   |  A  |  B  |  C *  |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|1 |I   |I(min)|1f / 3 3f |1   |± 3,5 /|± 2,0 / |± 1,0 / |
| |(min) |   |(L(1)L(2) |   |± 2,7 / |± 1,5 / |± 0,8 / |
| |   |   |L(3))   |   |± 2,5  |± 1,5  |± 1,0  |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|2 |I(tr) |I(tr) |1f /  3f |1   |± 3,5 /|± 2,0 / |± 0,7 / |
| |   |   |(L(1)L(2) |   |± 2,7 / |± 1,5 / |± 0,4 / |
| |   |   |L(3))   |   |± 2,0  |± 1,0  |± 0,5  |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|3 |I(tr) |I(tr) |1f /  3f |0,5 L |± 3,5 /|± 2,0 / |± 0,7 / |
| |   |   |(L(1)L(2) |   |± 1,3 / |± 0,9 / |– / ±0,5 |
| |   |   |L(3))   |   |± 2,0  |± 1,0  |     |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|4 |10 I |I(n) |1f /  3f |1   |± 3,5 /|± 2,0 / |± 0,7 / |
| |(tr) |   |(L(1)L(2) |   |± 2,7 / |± 1,5 / |± 0,4 / |
| |   |   |L(3))   |   |± 2,0  |± 1,0  |± 0,5  |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|5 |10 I |I(n) |- / 3f (L |1   |± 4,0 /|± 2,5 / |± 1,0 / |
| |(tr) |   |(1))    |   |± 3,1 / |± 2,0 / |± 0,8 / |
| |   |   |      |   |± 3,0  |± 2,0  |± 1,0  |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|6 |10 I |I(n) |- / 3f (L |1   |± 4,0 /|± 2,5/ ±|± 1,0 / |
| |(tr) |   |(2))    |   |± 3,1 / |2,0 / ± |± 0,8 / |
| |   |   |      |   |± 3,0  |2,0   |± 1,0  |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|7 |10 I |I(n) |- / 3f (L |1   |± 4,0 /|± 2,5 / |± 1,0 / |
| |(tr) |   |(3))    |   |± 3,1 / |± 2,0 / |± 0,8 / |
| |   |   |      |   |± 3,0  |± 2,0  |± 1,0  |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|8 |10 I |I(n) |1f /  3f |0,5 L |± 3,5 /|± 2,0 / |± 0,7 / |
| |(tr) |   |(L(1)L(2) |   |± 1,3 / |± 0,9 / |– / ±  |
| |   |   |L(3))   |   |± 2,0  |± 1,0  |0,5   |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|9 |10 I |I(n) |1f /  3f |0,8 C |± 3,5 /|± 2,0 / |± 0,7 / |
| |(tr) |   |(L(1)L(2) |   |± 1,3 / |± 0,9 / |– / ±  |
| |   |   |L(3))   |   |± 2,0  |± 1,0  |0,5   |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|10|I   |I(max)|1f / 3 3f |1   |± 3,5 /|± 2,0 / |± 0,7 / |
| |(max) |   |(L(1)L(2) |   |± 2,7 / |± 1,5 / |± 0,4 / |
| |   |   |L(3))   |   |± 2,0  |± 1,0  |± 0,5  |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
|11|I   |I(max)|1f / 3 3f |0,5 L |± 3,5 /|± 2,0 / |± 0,7 / |
| |(max) |   |(L(1)L(2) |   |± 1,3 / |± 0,9 / |– / ±  |
| |   |   |L(3))   |   |± 2,0  |± 1,0  |0,5   |
+--+------+------+-----------+------+--------+--------+---------+
(*) Pri števcih električne energije razreda točnosti C je potrebno pridobiti podatke o faktorjih δ(T), δ(U) in δ(f) iz odobritve tipa.
(2) Če so v odobritvi tipa podani faktorji δ(T), δ(U) in δ(f), se e(MREF) določi po naslednji enačbi, določeni na podlagi priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika, in ponovno primerja z e(REF), kot je določeno v prejšnjem odstavku. Vrednost e(NDP), ki se uporabi v naslednji enačbi, je podana v preglednicah v prejšnjem odstavku.
3. NDP indukcijskih števcev električne energije
5. člen
NDP indukcijskih števcev električne energije so določeni v naslednji preglednici:
+--+--------------+-----------+------+-----------------------------------+
| | Vrednost toka|  Števci |Faktor|       NDP ( %)       |
+--+-------+------+ električne| moči +--------+--------+--------+--------+
| |Delovni|Jalovi|energije in|   | razred | razred | razred | razred |
| |    |   |obremenitev|   |točnosti|točnosti|točnosti|točnosti|
| |    |   |      |   |  0,5 |  1  |  2  |  3  |
| |    |   |      |   |    |    |    |(jalovi)|
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|1 |5 % I |10 % I|1f / 3f (L |1   |± 1,0  |± 1,5  |± 2,5  |± 4,0  |
| |(0)  |(0)  |(1)L(2)L  |   |    |    |    |    |
| |    |   |(3))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|2 |10 % I |20 % I|1f / 3f (L |1   |± 0,5  |± 1,0  |± 2,0  |± 3,0  |
| |(0)  |(0)  |(1)L(2)L  |   |    |    |    |    |
| |    |   |(3))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|3 |10 % I |50 % I|1f / 3f (L |0,5 L |± 1,3  |± 1,5  |± 2,5  |± 3,0  |
| |(0)  |(0)  |(1)L(2)L  |   |    |    |    |    |
| |    |   |(3))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|4 |I(0)  |I(0) |1f / 3f (L |1   |± 0,5  |± 1,0  |± 2,0  |± 3,0  |
| |    |   |(1)L(2)L  |   |    |    |    |    |
| |    |   |(3))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|5 |I(0)  |I(0) |- / 3f (L |1   |± 1,5  |± 2,0  |± 3,0  |± 4,0  |
| |    |   |(1))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|6 |I(0)  |I(0) |- / 3f (L |1   |± 1,5  |± 2,0  |± 3,0  |± 4,0  |
| |    |   |(2))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|7 |I(0)  |I(0) |- / 3f (L |1   |± 1,5  |± 2,0  |± 3,0  |± 4,0  |
| |    |   |(3))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|8 |I(0)  |I(0) |1f / 3f (L |0,5 L |± 0,5  |± 1,0  |± 2,0  |± 3,0  |
| |    |   |(1)L(2)L  |   |    |    |    |    |
| |    |   |(3))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|9 |I(0)  |I(0) |1f / 3f (L |0,8 C |± 0,5  |± 1,0  |-    |-    |
| |    |   |(1)L(2)L  |   |    |    |    |    |
| |    |   |(3))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|10|I(max) |I(max)|1f / 3f (L |1   |± 0,5  |± 1,0  |± 2,0  |± 3,0  |
| |    |   |(1)L(2)L  |   |    |    |    |    |
| |    |   |(3))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
|11|I(max) |I(max)|1f / 3f (L |0,5 L |± 0,5  |± 1,0  |± 2,0  |± 4,0  |
| |    |   |(1)L(2)L  |   |    |    |    |    |
| |    |   |(3))    |   |    |    |    |    |
+--+-------+------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
4. NDP statičnih števcev delovne električne energije razredov točnosti 1 in 2
6. člen
NDP statičnih števcev delovne električne energije razredov točnosti 1 in 2 so določeni v naslednji preglednici:
+---+-----------------+------------+-------+--------------------+
|  | Vrednost toka |  Števci  | Faktor|   NDP ( %)   |
+---+--------+--------+ električne | moči +----------+---------+
|  |Direktni| Transf.| energije in|    | razred | razred |
|  |    |    | obremenitev|    | točnosti |točnosti |
|  |    |    |      |    |  1   |  2  |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|1 |5 % I(b)|2 % I  |1f / 3f (L |1   |± 1,5   |± 2,5  |
|  |    |(n)   |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |    |    |(3))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|2 |10 % I |5 % I  |1f / 3f (L |1   |± 1,0   |± 2,0  |
|  |(b)   |(n)   |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |    |    |(3))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|3 |10 % I |5 % I  |1f / 3f (L |0,5 L |± 1,5   |± 2,5  |
|  |(b)   |(n)   |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |    |    |(3))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|4 |I(b)  |I(n)  |1f / 3f (L |1   |± 1,0   |± 2,0  |
|  |    |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |    |    |(3))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|5 |I(b)  |I(n)  |- /  3f (L |1   |± 2,0   |± 3,0  |
|  |    |    |(1))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|6 |I(b)  |I(n)  |- /  3f (L |1   |± 2,0   |± 3,0  |
|  |    |    |(2))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|7 |I(b)  |I(n)  |- /  3f (L |1   |± 2,0   |± 3,0  |
|  |    |    |(3))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|8 |I(b)  |I(n)  |1f / 3f (L |0,5 L |± 1,0   |± 2,0  |
|  |    |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |    |    |(3))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|9 |I(b)  |I(n)  |1f / 3f (L |0,8 C |± 1,0   |-    |
|  |    |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |    |    |(3))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|10 |I(max) |I(max) |1f / 33f (L |1   |± 1,0   |± 2,0  |
|  |    |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |    |    |(3))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|11 |I(max) |I(max) |1f / 33f (L |0,5 L |± 1,0   |± 2,0  |
|  |    |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |    |    |(3))    |    |     |     |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
5. NDP statičnih števcev delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S
7. člen
NDP statičnih števcev delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S so določeni v naslednji preglednici:
+----+-----------+-------------+--------+-----------------------+
|  | Vrednost |  Števci  | Faktor |    NDP ( %)    |
|  |  toka  | električne | moči |            |
+----+-----------+ energije in |    +-----------+-----------+
|  | Transf. | obremenitev |    | razred  | razred  |
|  |      |       |    | točnosti | točnosti |
|  |      |       |    |  0,5 S  |  0,2 S  |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|1  |1 % I(n)  |1f / 3f  (L|1    |± 1,0   |± 0,4   |
|  |      |(1)L(2)L(3)) |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|2  |5 % I(n)  |1f / 3f  (L|1    |± 0,5   |± 0,2   |
|  |      |(1)L(2)L(3)) |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|3  |10 % I(n) |1f / 3f (  L|0,5 L  |± 0,6   |± 0,3   |
|  |      |(1)L(2)L(3)) |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|4  |10 % I(n) |1f / 3f (  L|0,8 C  |± 0,6   |± 0,3   |
|  |      |(1)L(2)L(3)) |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|5  |I(n)    |1f /  3f (L |1    |± 0,5   |± 0,2   |
|  |      |(1)L(2)L(3)) |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|6  |I(n)    |- /  3f (L |1    |± 0,6   |± 0,3   |
|  |      |(1))     |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|7  |I(n)    |- /  3f (L |1    |± 0,6   |± 0,3   |
|  |      |(2))     |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|8  |I(n)    |- /  3f (L |1    |± 0,6   |± 0,3   |
|  |      |(3))     |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|9  |I(n)    |1f /  3f (L |0,5 L  |± 0,6   |± 0,3   |
|  |      |(1)L(2)L(3)) |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|10 |I(n)    |1f /  3f (L |0,8 C  |± 0,6   |± 0,3   |
|  |      |(1)L(2)L(3)) |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|11 |I(max)   |1f / 3 3f (L |1    |± 0,5   |± 0,2   |
|  |      |(1)L(2)L(3)) |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
|12 |I(max)   |1f / 3 3f (L |0,5 L  |± 0,6   |± 0,3   |
|  |      |(1)L(2)L(3)) |    |      |      |
+----+-----------+-------------+--------+-----------+-----------+
6. NDP statičnih števcev jalove električne energije razredov točnosti 2 in 3
8. člen
NDP statičnih števcev jalove električne energije razredov točnosti 2 in 3 so določeni v naslednji preglednici:
+---+------------------+-----------+-------+--------------------+
|  | Vrednost toka  |  Števci | Faktor|   NDP ( %)   |
+---+---------+--------+ električne| moči +----------+---------+
|  |Direktni |Transf. |energije in|    | Razred | Razred |
|  |     |    |obremenitev|    | točnosti |točnosti |
|  |     |    |      |    |  2   |  3  |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|1 |5 % I(b) |2 % I(n)|1f / 3f (L|1   |± 2,5   |± 4,0  |
|  |     |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |     |    |(3))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|2 |10 % I  |5 % I(n)|1f / 3f (L|1   |± 2,0   |± 3,0  |
|  |(b)   |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |     |    |(3))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|3 |10 % I  |5 % I(n)|1f / 3f (L|0,5 L |± 2,5   |± 4,0  |
|  |(b)   |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |     |    |(3))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|4 |10 % I  |5 % I(n)|1f / 3f (L|0,5 C |± 2,5   |-    |
|  |(b)   |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |     |    |(3))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|5 |I(b)   |I(n)  |1f / 3f (L|1   |± 2,0   |± 3,0  |
|  |     |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |     |    |(3))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|6 |I(b)   |I(n)  |- /  3f (L|1   |± 3,0   |± 4,0  |
|  |     |    |(1))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|7 |I(b)   |I(n)  |- /  3f (L|1   |± 3,0   |± 4,0  |
|  |     |    |(2))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|8 |I(b)   |I(n)  |- /  3f (L|1   |± 3,0   |± 4,0  |
|  |     |    |(3))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|9 |I(b)   |I(n)  |1f / 3f (L|0,5 L |± 2,0   |± 3,0  |
|  |     |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |     |    |(3))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|10 |I(b)   |I(n)  |1f / 3f (L|0,25 L |± 2,5   |-    |
|  |     |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |     |    |(3))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|11 |I(max)  |I(max) |1f / 33f (L|1   |± 2,0   |± 3,0  |
|  |     |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |     |    |(3))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
|12 |I(max)  |I(max) |1f / 33f (L|0,5 L |± 2,0   |± 3,0  |
|  |     |    |(1)L(2)L  |    |     |     |
|  |     |    |(3))    |    |     |     |
+---+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+
III. POSTOPEK PREGLEDA IN PRESKUSA
1. Splošno
9. člen
(1) Postopek pregleda in preskusa števca električne energije pri prvi, redni ali izredni overitvi zajema:
– identifikacijo števca električne energije, da se ugotovi njegova skladnost z odobrenim tipom,
– preskus števca električne energije v skladu s tem pravilnikom in
– pregled predpisanih napisov in možnosti za označitev z overitvenimi in zaščitnimi oznakami.
(2) Preskus števca električne energije obsega:
– preskus prostega teka,
– preskus z zagonskim tokom,
– preskus razmerja med testnim izhodom in številčnikom oziroma registri, ki podajajo izmerjeno energijo,
– preskusi merilne točnosti in
– preverjanje ustreznega delovanja vseh segmentov prikazovalnika.
10. člen
(1) Pred izvedbo preskusa števca električne energije je potrebno zagotoviti:
– termično stabiliziran preskusni sistem glede na navodila proizvajalca sistema in
– referenčne pogoje za preskuse pri izvajanju overitev v laboratoriju.
(2) Pregled in preskus števca električne energije pri redni ali izredni overitvi se lahko izvaja tudi na terenu, v realnih pogojih okolja, kjer se ne zagotavlja referenčnih pogojev glede okoljskih zahtev. Temperatura med meritvijo mora biti med 5 ºC in 30 ºC.
2. Preskus prostega teka
11. člen
Za števce električne energije, ki so namenjeni za več nazivnih napetosti ali za širše napetostno območje, se preskus prostega teka izvede le za najvišjo nazivno napetost.
12. člen
(1) Pri preskusu prostega teka pri indukcijskih števcih električne energije mora biti v teku le zadnji kolut številčnika.
(2) Pred začetkom preskusa mora biti značka na rotorju v vidnem polju čelne plošče.
(3) Preskus se izvede:
– s priključitvijo pri 80 % in 110 % nazivne napetosti in brez toka v tokovnih krogih, ali
– z nazivno napetostjo in tokom 0,001 I(0) oziroma 0,01 I(tr) s faktorjem moči 1.
(4) Posamezni preskus mora trajati vsaj 15 minut.
(5) Rezultat preskusa je ustrezen, če značka na rotorju ostane v vidnem polju čelne plošče.
13. člen
(1) Preskus prostega teka pri statičnih števcih električne energije se izvede pri priključitvi na 115 % nazivne napetosti in brez toka v tokovnih krogih.
(2) Števec električne energije ustreza zahtevi, če v času preskusa na testnem izhodu ni generiranega nobenega impulza.
(3) Če števec električne energije v času preskusa generira en impulz, se preskus podaljša za enako časovno obdobje oziroma se ponovno izvede z dvojnim časom trajanja. Rezultat preskusa je ustrezen, če v nadaljevanju preskusa števec električne energije ne generira dodatnih impulzov oziroma pri dvojnem trajanju preskusa generira en impulz.
(4) Čas preskusa za števce delovne električne energije razredov točnosti A, B, C je najmanj enak času, ki je določen z naslednjo enačbo:
Za vse ostale statične števce električne energije se uporabi naslednja enačba:
+--------------+-----------------------------+------------------+
|  Vrednosti | Števci delovne električne |  Števci jalove |
|konstante K(0)|      energije     |  električne  |
|  Razred  |               |   energije   |
|  točnosti  +------+-------+-----+--------+---------+--------+
|       | 0,2 S| 0,5 S | 1 |  2  |  2  |  3  |
+--------------+------+-------+-----+--------+---------+--------+
|   K(0)   | 900 | 600 | 600 |  480 |  480  |  300 |
+--------------+------+-------+-----+--------+---------+--------+
Ne glede na rezultat izračuna, mora, preskus prostega teka za vse statične števce električne energije, potekati vsaj 15 minut.
(5) Če je v odobritvi tipa za števec električne energije določena funkcija zapore oziroma prikaz statusa merjenja, se preskus prostega teka lahko skrajša v skladu z določilom v odobritvi tipa.
3. Preskus z zagonskim tokom
14. člen
(1) Preskus z zagonskim tokom se izvede s priključitvijo števca električne energije na nazivno napetost in zagonskim tokom s simetrično obremenitvijo in faktorjem moči cos φ = 1 za števce delovne električne energije oziroma sin φ = 1 za števce jalove električne energije.
(2) Za transformatorske števce električne energije, ki so namenjeni za različne nazivne tokove merilnih transformatorjev, se preskus izvede za najnižji nazivni tok.
(3) Za števce električne energije, ki omogočajo dvosmerno merjenje energije, se preskus izvede v obeh smereh pretoka energije.
(4) Vrednost zagonskega toka je podana v naslednjih preglednicah:
Zagonski tok statičnih in indukcijskih števcev delovne električne energije:
+-----------------+---------------------------------+-----------+
|   Števec   |   Razred točnosti števca   |Faktor moči|
|  električne  |   električne energije    |      |
| energije za:  +----------+----------+-----------+      |
|         |  A   |   B  |   C   |      |
+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+
|Neposredno    |0,05 I  |0,04 I(tr)|0,04 I(tr) |   1   |
|merjenje     |(tr)   |     |      |      |
+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+
|Merjenje preko  |0,06 I  |0,04 I(tr)|0,02 I(tr) |   1   |
|merilnega    |(tr)   |     |      |      |
|transformatorja |     |     |      |      |
+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+
Zagonski tok statičnih števcev električne energije:
+---------------+------------------------+------------+---------+
|  Števec   | Razred točnosti števca |  Razred  | Faktor |
| električne  | električne energije – | točnosti | moči  |
| energije   |  delovna energija  |  števca  |     |
|  za:    |            | električne |     |
|        |            | energije – |     |
|        |            |  jalova  |     |
|        |            | energija |     |
|        +-----+------+-----+-----+-----+------+---------+
|        | 2 | 1  |0,5 S|0,2 S| 3 |  2 | cos fi |
|        |   |   |   |   |   |   |(delovna)|
|        |   |   |   |   |   |   | sin fi |
|        |   |   |   |   |   |   |(jalova) |
+---------------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+
|Neposredno   |0,005|0,004 |-  |-  |0,01 |0,005 |  1  |
|merjenje    |I(b) |I(b) |   |   |I(b) |I(b) |     |
+---------------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+
|Merjenje    |0,003|0,002 |0,001|0,001|0,005|0,003 |  1  |
|preko     |I(n) |I(n) |I(n) |I(n) |I(n) |I(n) |     |
|merilnega   |   |   |   |   |   |   |     |
|transformatorja|   |   |   |   |   |   |     |
+---------------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+
Zagonski tok indukcijskih števcev električne energije:
+------------------+------+------------------+-----------+----------+
|         |Faktor| Razred točnosti |  Faktor | Razred |
|         | moči | števca delovne |jalove moči| točnosti |
|         | (cos |  električne  | (sin j), | števca |
|         | j) |   energije   | induktivni| jalove |
|         |   |         |  ali  |električne|
|         |   |         |kapacitivni| energije |
+------------------+------+-----+-----+------+-----------+----------+
|Razred      |   | 0,5 | 1 |  2 |      |   3  |
|točnosti     |   |   |   |   |      |     |
+------------------+------+-----+-----+------+-----------+----------+
|Števec      |  1 |0,003|0,004| 0,005|   1   | 0,01 I(0)|
|električne    |   | I(0)| I(0)| I(0) |      |     |
|energije z    |   |   |   |   |      |     |
|enotarifnim    |   |   |   |   |      |     |
|številčnikom   |   |   |   |   |      |     |
|brez       |   |   |   |   |      |     |
|naprave za    |   |   |   |   |      |     |
|preprečitev    |   |   |   |   |      |     |
|protiregistriranja|   |   |   |   |      |     |
+------------------+------+-----+-----+------+-----------+----------+
|Vsi ostali    |  1 |0,004|0,004|0,0045|   1   | 0,01 I(b)|
|števci      |   | I(b)| I(b)| I(b) |      |     |
|električne    |   |   |   |   |      |     |
|energije     |   |   |   |   |      |     |
+------------------+------+-----+-----+------+-----------+----------+
(5) Za števce električne energije, ki so namenjeni za več nazivnih napetosti ali za širše napetostno območje, se preskus izvede le za najnižjo nazivno napetost.
15. člen
Pri izvedbi preskusa z zagonskim tokom pri indukcijskih števcih električne energije sta lahko v teku največ dva koluta številčnika. Rezultat je ustrezen, če rotor števca električne energije pri obremenitvi z zagonskim tokom opravi cel vrtljaj.
16. člen
Preskus z zagonskim tokom statičnih števcev električne energije se izvede skupaj s preskusom merilne točnosti v skladu z 20. in 21. členom tega pravilnika. Rezultat je ustrezen, če števec električne energije generira 2 impulza na testnem izhodu, meri energijo in relativni pogrešek števca električne energije pri zagonskem toku ne presega ± 30 %.
4. Preskus razmerja med testnim izhodom in številčnikom oziroma registri, ki podajajo izmerjeno energijo
17. člen
(1) Pri preskusu razmerja med testnim izhodom in številčnikom oziroma registri, ki podajajo izmerjeno energijo, mora biti razmerje med vrtljaji števca električne energije oziroma testnim izhodom in prikazano energijo v registrih oziroma številčniku enako podani konstanti na čelni plošči.
(2) Preskus se izvede z maksimalnim tokom oziroma tokom, ki ga preskusna naprava še omogoča pri dolgotrajnejši priključitvi.
(3) Pogrešek registracije se določi:
– s primerjavo izmerjene energije na števcu električne energije (razlika med končnim in začetnim odčitkom) in številom preštetih vrtljajev oziroma generiranih impulzov na testnem izhodu v času doziranja energije ali
– s primerjavo izmerjene energije na števcu električne energije (razlika med končnim in začetnim odčitkom) in pravo vrednostjo dozirane energije, ki jo izmeri etalonski števec električne energije. V tem primeru se od dobljenega pogreška odšteje pogrešek števca električne energije, izmerjen preko testnega izhoda v isti merilni točki.
(4) Pogrešek registracije ne sme presegati ± 1 %.
18. člen
(1) Pri indukcijskih števcih električne energije se preskus razmerja med testnim izhodom in številčnikom oziroma registri, ki podajajo izmerjeno energijo, izvede s količino dozirane energije, pri kateri zadnji kolut številčnika opravi vsaj dva cela vrtljaja, oziroma tako, da je ločljivost 1/200 celotne dozirane energije.
(2) Pri dvotarifnih števcih električne energije se preskus izvede za obe tarifi.
19. člen
(1) Pri statičnih števcih električne energije se najmanjša količina dozirane energije določi tako, da ločljivost zadnje števke (digita) predstavlja manj kot je NDP števca električne energije glede na dozirano energijo.
(2) Če statični števec električne energije omogoča testni način z večjo ločljivostjo, se števec električne energije preklopi v ta način delovanja za preskus registracije.
(3) Pri dvotarifnih števcih električne energije z elektromehanskimi številčniki se preskus izvede za obe tarifi, pri števcih električne energije z LCD-jem pa se preskus izvede za eno tarifo. V tem primeru se preklop tarife z zunanjimi vhodi preveri le kot funkcijski test.
(4) Preskus se izvede tudi v primeru dvosmernega števca električne energije za oddano energijo in za merjenje jalove energije v obeh smereh, če gre za kombinirani števec električne energije.
5. Preskusi merilne točnosti
20. člen
(1) Za NDP števcev električne energije pri preskusu merilne točnosti se uporabljajo določbe 3. do 8. člena tega pravilnika.
(2) Relativni pogrešek števca električne energije e se določi po naslednji enačbi:
   W(X) - W(S)
e = ------------ * 100
     W(S)
(3) Izmerjena energija W(x) števca električne energije se določi po naslednji enačbi:
     imp(x)
W(x) = ----------
     k(x)
kjer je:
imp(x) – število vrtljajev ali impulzov števca električne energije,
k(x) – konstanta števca električne energije.
(4) Prava vrednost izmerjene energije W(s) se določi po naslednji enačbi:
     imp(s)
W(s) = ----------
     k(s)
kjer je:
imp(s) – število impulzov etalonskega števca električne energije v času meritve,
k(s) – konstanta etalonskega števca električne energije na danem merilnem območju.
(5) Preskuse merilne točnosti se izvede pri referenčnih pogojih, v primeru preskusov na terenu pa tako, kot je določeno v 10. členu tega pravilnika.
21. člen
(1) Pri števcih električne energije za priključitev na dva merilna transformatorja se preskusi merilne točnosti za merilne točke I(min) in I(tr) oziroma 2 % I(n) in 5 % I(n) izvedejo glede na spodnji nazivni tok, ostale merilne točke pa se poda glede na zgornji nazivni tok.
(2) Pri števcih električne energije za več nazivnih napetosti ali razširjeno napetostno območje se preskuse izvede za najnižjo veljavno nazivno napetost in najvišjo veljavno nazivno napetost v podanem obsegu. Za eno izmed napetosti se izvede preskuse pri vseh merilnih točkah, za drugo pa v obeh smereh pretoka energije pri merilnih točkah I(min) (5 % I(b) za direktne števce električne energije oziroma 2 % I(n) ali 1 % I(n)) in I(max) s faktorjem moči 1 ter 10 I(tr) (I(b) oziroma I(n)) s faktorjem moči 0,5 induktivno.
(3) Pri števcih električne energije, ki omogočajo dvosmerno merjenje energije, se preskus izvede v celoti za smer sprejema energije, v smeri oddaje energije pa pri merilnih točkah I(min) (5 % I(b) za direktne števce električne energije oziroma 2 % I(n) ali 1 % I(n)) in I(max) s faktorjem moči 1 ter 10 I(tr) (I(b) oziroma I(n)) s faktorjem moči 0,5 induktivno.
(4) Števci električne energije, ki merijo delovno in jalovo energijo, se obravnavajo kot ločeni števci električne energije, preskus pa se izvede v celoti za števec delovne in za števec jalove električne energije, razen če so v odobritvi tipa števca električne energije navedene dopustne poenostavitve postopka.
(5) V prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika, je podan primer določitve merilnih točk za preskus merilne točnosti.
IV. MERILNA NEGOTOVOST PRESKUSNEGA SISTEMA
22. člen
(1) Razširjena merilna negotovost preskusnega sistema ne sme preseči 1/3 NDP za števce električne energije, ki so določeni v tem pravilniku.
(2) Za doseganje ustrezne merilne negotovosti se lahko izvede korekcija lastnega pogreška preskusnega sistema oziroma etalonskega števca električne energije.
V. STATISTIČNO VZORČENJE PRI REDNIH OVERITVAH
1. Splošno
23. člen
(1) Imetniki števcev električne energije lahko sestavijo posamezno populacijo z zbiranjem števcev električne energije na področju Republike Slovenije.
(2) Populacija števcev električne energije, na katero se nanaša statistično reprezentativen vzorec, je lahko sestavljena izključno iz statičnih števcev električne energije, razen števcev električne energije razreda točnosti 0,2 S, ki so bili dani v promet in uporabo na podlagi predpisanih načinov ugotavljanja skladnosti in še niso bili predloženi v redno ali izredno overitev.
(3) Števcev električne energije, ki že imajo redno ali izredno overitev, ki ni bila izvedena s preskusom statistično reprezentativnega vzorca, ni dovoljeno preskušati s preskusom statističnega reprezentativnega vzorca.
(4) V posamezno populacijo se lahko združuje števce električne energije iz iste odobritve tipa z naslednjimi enakimi meroslovnimi lastnostmi: nazivna napetost, referenčni ali nazivni tok, maksimalni tok in razred točnosti.
(5) Posamezno populacijo lahko sestavljajo števci električne energije z največ dvema zaporednima letoma dajanja v promet.
(6) Posamezni števec električne energije je lahko vključen le v eno populacijo.
(7) Posamezna populacija mora vključevati najmanj 281 kosov števcev električne energije in ne sme presegati 35.000 kosov števcev električne energije.
24. člen
(1) Imetnik populacije v roku treh let od dajanja števcev električne energije v promet posreduje Uradu Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) prijavo o sestavi populacije števcev električne energije za preskus reprezentativnega naključnega vzorca števcev električne energije.
(2) Prijava vsebuje:
– podatke, ki se v skladu s predpisom o postopku overitve meril, nahajajo na potrdilu o skladnosti s predpisi (v nadaljnjem besedilu: POS),
– seznam števcev električne energije v populaciji v elektronski tabelarični obliki z naslednjimi podatki: proizvajalec, tip meril, uradna oznaka oziroma številka odobritve tipa, tovarniške številke, leto dajanja v promet, imetnik, nazivna napetost, referenčni ali nazivni tok, maksimalni tok in razred točnosti in
– najavo populacije števcev električne energije v elektronsko bazo urada kot načrtovane overitve, pri čemer je potrebno v opombah označiti, da se števci električne energije preskušajo statistično.
(3) Populacijo števcev električne energije se označuje, kot sledi:
ED_20LL-MM-DD_Tip_števca_NNNN_KKKK, pri čemer je:
– ED – imetnik števcev električne energije ali zakoniti zastopnik;
– 20LL – leto prijave populacije, s tem, da je lahko leto prijave drugačno od prvega preskusa;
– MM – mesec prijave populacije, s tem, da je lahko leto prijave drugačno od prvega preskusa;
– DD – dan prijave populacije, s tem, da je lahko leto prijave drugačno od prvega preskusa;
– NNNN – leto dajanja v promet;
– KKKK – drugo leto dajanja v promet, če imetniki prijavljajo populacijo dveh zaporednih let
(4) Sestave populacije po oddani prijavi za preskus reprezentativnega naključnega vzorca ni več dovoljeno spremeniti.
(5) Če se izkaže, da populacija ni bila ustrezno sestavljena, overitev ni veljavna.
2. Izbor reprezentativnega naključnega vzorca števcev električne energije
25. člen
(1) Izvajalec redne overitve izvede overitev populacije števcev električne energije na podlagi zahteve imetnika števcev električne energije, ki k zahtevi za overitev priloži prijavo iz 24. člena tega pravilnika in hkrati določi vrsto atributivnega preskusa iz 32. člena tega pravilnika.
(2) Izvajalec redne overitve iz populacije števcev električne energije izbere reprezentativni naključni vzorec števcev električne energije z izbranimi serijskimi številkami, upoštevaje velikost populacije in izbrano vrsto preskusa iz 32. člena tega pravilnika. Poleg predpisane velikosti naključno izbranega vzorca števcev električne energije izbere še ustrezno število nadomestnih števcev električne energije.
(3) Izbor poteka po pravilih matematične statistike in naključnega izbora števcev električne energije.
26. člen
(1) Pred začetkom preskusa se lahko števec električne energije zamenja z nadomestnim iz nabora nadomestnih števcev električne energije, ki je sestavljen v skladu s 25. členom tega pravilnika, če se za posamezen števec električne energije iz izbranega naključnega vzorca ugotovi, da:
– se na njem kažejo neobičajne zunanje poškodbe,
– so vidni znaki okvare zaradi delovanja atmosferskih in drugih vplivov,
– so njegove zaščitne oznake poškodovane,
– ga ni mogoče najti ali da je bila serijska številka v imetnikovi bazi števcev električne energije napačno evidentirana, ali
– trenutno ni dostopen.
(2) Lahko se uporabi le toliko nadomestnih števcev električne energije, kot jih določa postopek, sicer se šteje, da preskus ni bil uspešno opravljen.
27. člen
Za namen naslednje redne overitve na podlagi preskusa reprezentativnega naključnega vzorca, se naključni izbor izvede ponovno.
3. Pregled in preskus reprezentativnega naključnega vzorca števcev električne energije
28. člen
Števce električne energije iz vzorca se lahko pregleda in preskusi na terenu ali v laboratoriju. Ob pregledu in preskusu števcev električne energije v laboratoriju je potrebno zagotoviti takšne pogoje pri izgradnji in transportu števcev električne energije, da ne pride do poškodb ali spremembe stanja posameznega preskušenega števca električne energije. Na terenu se lahko skladnost števca električne energije z zahtevami tega pravilnika zavrne le pod pogojem, če so med preskusom zagotovljeni referenčni pogoji, določeni v prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
29. člen
(1) Pri pregledu in preskusu števcev električne energije iz reprezentativnega naključnega vzorca veljajo določila iz III. poglavja tega pravilnika z naslednjimi izjemami:
– preskusa prostega teka ni potrebno izvesti,
– preskus merilne točnosti se izvede pri nazivni napetosti in faktorju moči 1, pri simetrični obremenitvi pri trifaznem števcu električne energije, v preskusnih točkah I(min) ali 0,05 I(b) ali 0,02 I(n), I(tr) oziroma 10 % I(b) ali 5 % I(n), I(ref) ali I(b) in I(max) in po polurnem predgrevanju z nazivno napetostjo, če števec električne energije ni že ogret z nazivno napetostjo in
– preskus z zagonskim tokom se izvede pri 1,5-kratni vrednosti zagonskega toka, ki je določena v 14. členu tega pravilnika.
(2) Če števec električne energije meri tudi jalovo energijo, veljajo pogoji in merilne točke iz prejšnjega odstavka tudi za jalovo energijo.
(3) Če posamezen števec električne energije pri pregledu in preskusu ne izpolnjuje zahtev iz prvega odstavka tega člena, se števec električne energije izloči iz uporabe. Ob preskusu na terenu mora imetnik neustrezen števec električne energije nadomestiti z drugim. Izločeni števec električne energije iz uporabe ni dovoljeno odstraniti iz populacije.
4. Evidentiranje in označevanje števcev električne energije
30. člen
(1) Izvajalec redne overitve najkasneje v sedmih delovnih dneh po izvedeni overitvi uradu v elektronski tabelarični obliki posreduje naslednje podatke:
– identifikacijo populacije iz 25. člena tega pravilnika,
– pogreške vseh posameznih števcev električne energije iz reprezentativnega naključnega vzorca pri preskusu merilne točnosti,
– utemeljitev izbora nadomestnih števcev električne energije na podlagi 27. člena tega pravilnika in
– navedbo mesta vgradnje nedosegljivih števcev električne energije.
(2) Urad lahko določi obdobje mirovanja preskušanih števcev električne energije v trajanju največ dveh tednov od zaključka izvedbe pregleda in preskusa reprezentativnega naključnega vzorca. V tem obdobju je treba ohraniti nespremenjeno stanje števcev električne energije iz reprezentativnega naključnega vzorca. Obdobje mirovanja velja tudi za neustrezne števce električne energije, ki so bili izgrajeni v postopku preskusa reprezentativnega naključnega vzorca na mestu vgradnje.
31. člen
(1) V primeru uspešnega pregleda in preskusa izbranega reprezentativnega naključnega vzorca se za števce električne energije populacije namesto označitve z oznakami redne overitve izda POS v skladu s predpisom o postopku overitve. POS se izda za celotno populacijo in ne samo za preskušane števce električne energije. K POS je potrebno priložiti seznam števcev električne energije iz 25. člena tega pravilnika. Iz seznama mora biti razvidno, kateri števci električne energije so bili preskušeni, kateri so se izkazali za neustrezne in bili zato izločeni in kateri števci električne energije so bili nadomeščeni z nadomestnimi števci električne energije.
(2) Če izbrani reprezentativni naključni vzorec števcev električne energije ne prestane pregleda in preskusa, mora imetnik celotno populacijo števcev električne energije izgraditi najkasneje v roku enega leta od pregleda in preskusa reprezentativnega naključnega vzorca.
(3) Celotna populacija števcev električne energije iz prejšnjega odstavka se lahko da v izredno overitev. Če vseh števcev električne energije ni mogoče overiti, se neustrezne števce električne energije izloči iz populacije, ne sme pa se dodajati novih števcev električne energije. Po izredni overitvi števcev električne energije se za njih namesto označitve z overitvenimi oznakami izda POS. Potek roka overitve se nadaljuje, kot je bilo predvideno za populacijo števcev električne energije, pri čemer je prvotna populacija števcev električne energije ustrezno zmanjšana.
(4) Če imetnik ne zagotovi izredne overitve celotne populacije števcev električne energije iz drugega odstavka tega člena, jo je dolžan izločiti iz uporabe.
VI. VRSTE STATISTIČNIH POSTOPKOV IZBIRE REPREZENTATIVNEGA NAKLJUČNEGA VZORCA
1. Splošno
32. člen
Imetnik števcev električne energije določi enojni ali dvojni atributivni preskus reprezentativnega naključnega vzorca.
2. Atributivni enojni preskus reprezentativnega naključnega vzorca
33. člen
(1) Velikost reprezentativnega naključnega vzorca, kriterij za sprejem oziroma za zavrnitev populacije glede na število neustreznih števcev električne energije in število nadomestnih števcev električne energije pri atributivnem enojnem preskusu so glede na velikost populacije določeni v naslednji preglednici:
+-------------+-------------+--------------------+--------------+
|       |       | Št. neustreznih  |       |
|       |       | števcev električne |       |
|       |       |   energije   |       |
+-------------+-------------+---------+----------+--------------+
|  Velikost |  Velikost |Kriterij | Kriterij |   Št.   |
| populacije | naključnega |  za  |  za  | nadomestnih |
|       |  vzorca  | sprejem |zavrnitev |  števcev  |
|       |       |     |     | električne |
|       |       |     |     |  energije  |
+-------------+-------------+---------+----------+--------------+
| 281 – 500 |   50   |  2  |  3   |   10   |
+-------------+-------------+---------+----------+--------------+
| 501 – 1200 |   80   |  3  |  4   |   16   |
+-------------+-------------+---------+----------+--------------+
| 1201 – 3200 |   125   |  5  |  6   |   25   |
+-------------+-------------+---------+----------+--------------+
| 3201 – 10000|   200   |  7  |  8   |   40   |
+-------------+-------------+---------+----------+--------------+
|10001 – 35000|   315   |  10  |  11  |   63   |
+-------------+-------------+---------+----------+--------------+
(2) Če je število neustreznih števcev električne energije enako ali večje od kriterija za zavrnitev, se celotna populacija preskušanih števcev električne energije zavrne.
3. Atributivni dvojni preskus reprezentativnega naključnega vzorca
34. člen
(1) Velikost reprezentativnega naključnega vzorca, skupna velikost vzorca, kriterij za sprejem oziroma za zavrnitev populacije glede na število neustreznih števcev električne energije in število nadomestnih števcev električne energije pri atributivnem dvojnem preskusu so glede na velikost populacije določeni v naslednji preglednici:
                      +------------------+
                     |   Število   |
                     |  neustreznih  |
                     |števcev električne|
                     |   energije   |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
| Velikost |Naključni| Velikost | Skupna |Kriterij| Kriterij| Število |
|populacije| preskus |naključnega|velikost|  za  |  za  |nadomestnih|
|     |     |  vzorca | vzorca | sprejem|zavrnitev| števcev |
|     |     |      |    |    |     | električne|
|     |     |      |    |    |     | energije |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
| 281 – 500|  prvi |   32  |  32  |  0  |  3  |   6   |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
|     | drugi |   32  |  64  |  3  |  4  |   13  |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
|501 – 1200|  prvi |   50  |  50  |  1  |  3  |   10  |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
|     | drugi |   50  |  100 |  4  |  5  |   20  |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
| 1201 – |  prvi |   80  |  80  |  2  |  5  |   16  |
|  3200  |     |      |    |    |     |      |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
|     | drugi |   80  |  160 |  6  |  7  |   32  |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
| 3201 – |  prvi |  125  |  125 |  3  |  6  |   25  |
|  10000 |     |      |    |    |     |      |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
|     | drugi |  125  |  250 |  9  |  10  |   50  |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
| 10001 – |  prvi |  200  |  200 |  5  |  9  |   40  |
|  35000 | drugi |  200  |  400 |  12  |  13  |   80  |
+----------+---------+-----------+--------+--------+---------+-----------+
(2) Atributivni dvojni preskus je dvostopenjski preskus. Če so izpolnjeni kriteriji za sprejem že pri prvem delu preskusa, je preskus uspešen. Če je pri prvem preskusu zavrnjenih manj števcev električne energije, kot je kriterij za zavrnitev populacije, in več števcev električne energije, kot je kriterij za sprejem populacije, se izvede še drugi preskus. Rezultati prvega preskusa se z rezultati drugega preskusa seštevajo.
(3) Če je število neustreznih števcev električne energije enako ali večje od števila, ki je določen kriterij za zavrnitev, se celotna populacija preskušanih števcev električne energije zavrne.
VII. ROKI REDNIH OVERITEV
35. člen
(1) Rok redne overitve za:
– indukcijske števce električne energije je 12 let, če se priključijo direktno, in 6 let za števce električne energije, ki se priključijo preko merilnih transformatorjev,
– statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S je 6 let,
– statične števce električne energije, razen števcev električne energije, ki so navedeni v prejšnji alineji, je 8 let, razen v primeru pregleda in preskusa reprezentativnega naključnega vzorca iz drugega odstavka tega člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se redna overitev statičnih števcev električne energije, razen števcev električne energije razreda točnosti 0,2 S, ki se izvaja s pregledom in preskusom reprezentativnega naključnega vzorca števcev električne energije iz V. poglavja tega pravilnika, opravi periodično z rokom štirih let do vključno 16. leta starosti in z rokom dveh let po 16. letu starosti števcev električne energije v populaciji. Če reprezentativni naključen vzorec števcev električne energije pri preskusu izpolnjuje predpisane zahteve za redne overitve iz tega pravilnika, se rok za redno overitev števcev električne energije podaljša do izteka koledarskega leta, v katerem je potrebno opraviti naslednji periodični preskus.
VIII. MERILA V UPORABI
36. člen
NDP števcev električne energije v uporabi je 1,5 kratnik NDP pri overitvi.
IX. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
37. člen
(1) Postopki prvih, rednih in izrednih overitev števcev električne energije, ki so se izvajali na podlagi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za indukcijske števce za električno energijo (Uradni list RS, št. 31/02 in 42/06), Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2 (Uradni list RS, št. 13/98 in 42/06), Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S (Uradni list RS, št. 33/02 in 42/06) in Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3 (Uradni list RS, št. 59/99 in 71/06) ter postopki rednih in izrednih overitev števcev električne energije, ki so se izvajali na podlagi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za števce električne energije, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01 in 42/06) in Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06 in 97/10), se morajo uskladiti z zahtevami tega pravilnika v treh mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika odločbo urada o imenovanju za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev števcev električne energije, morajo postopke overitev taksimetrov, ki so usklajeni s tem pravilnikom, akreditirati najkasneje v roku dveh let od uveljavitve tega pravilnika in o tem obvestiti urad zaradi izdaje nove odločbe o imenovanju.
38. člen
(1) Imetniki števcev električne energije so za statistično vzorčenje dolžni najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega pravilnika sestaviti populacije iz števcev električne energije, ki izpolnjujejo pogoje za sestavo populacije in ki so bili dani v promet najpozneje pred enajstimi leti, ter izpeljati s tem pravilnikom določene postopke.
(2) Če imetniki ne sestavijo populacij v roku iz prejšnjega odstavka, so ti števci električne energije podvrženi redni overitvi posameznega števca električne energije.
39. člen
Za števce električne energije, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno overitev se rok overitve izteče z iztekom veljavnosti dane overitve.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 32., 39., 40. in 41. člen Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S (Uradni list RS, št. 33/02, 42/06 in 106/06) v delu, ki se nanaša na razred točnosti 0,2 S.
41. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi.
Št. 007-165/2012
Ljubljana, dne 25. januarja 2013
EVA 2012-2130-0046
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti