Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

222. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014, stran 916.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 23. redni seji dne 17. 1. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014.
2.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3.
Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-2/2013-18
Šempeter pri Gorici, dne 17. januarja 2013
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost