Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

178. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto, stran 586.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 19. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/05) se 7. člen spremeni tako, da se:
– na koncu prvega odstavka doda nova alineja, ki se glasi:
»– turisti, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF oziroma so del nevladnih organizacij, ki so vključene v nacionalna mladinska združenja ali mladinske mreže.«
– v drugem odstavku 7. člena črta druga alineja.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2013
Novo mesto, dne 20. decembra 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.