Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013

Kazalo

36. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti, stran 249.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1. člen
V Uredbi o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 96/05, 120/05, 66/06, 31/08, 48/09, 42/10, 63/10, 71/11 in 90/11) se v 3. členu podpičje na koncu prve alineje nadomesti z vejico ter doda besedilo: »za naknaden obračun davka na dodano vrednost od storitev prevoza potnikov ter za koordinacijo in usmerjanje kontrol nad obračunavanjem in plačevanjem DDV od prevoznih storitev v mednarodnem potniškem prometu;«.
V četrti alineji se za besedilom »številk EORI« dodata vejica in besedilo: »za okoljski davčni nadzor, okoljsko davčno kontrolo«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-76/2012
Ljubljana, dne 3. januarja 2013
EVA 2012-1611-0197
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik