Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4169. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa, stran 11789.

Na podlagi določb 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 6. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11), ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 19. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa
1. člen
V 18. členu Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09, 41/11, 47/12) se četrti odstavek nadomesti z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»(4) Število dovolilnic za posamezna območja, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, določi občinski svet v odredbi iz 17. člena tega odloka.«
2. člen
V 19. členu Odloka o ureditvi cestnega prometa se prvi in tretji odstavek nadomestita z novim prvim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
»(1) Pristojni organ določi javne parkirne površine, namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce, pravnih oseb, samostojnih podjetnikov – posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki imajo svoj sedež na območju za pešce.
(3) Dovolilnico iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0007/2009
Škofja Loka, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost