Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4141. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 11746.

Na podlagi 29. in 31. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) ter 21. in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Pri nepremičninah:
1. parc. št. 913/0, 914/0, 950/1, 1022/1, 3099/2, 3100/0, 3107/1, 3169/2, vse k.o. Kostanjevica na Krasu
2. parc. št. 1021/0, 1051/0, 1055/0, 1054/0, vse k.o. Lipa
3. parc. št. 2057/0, 2112/5, vse k.o. Nova vas
4. parc. št. 476/4, 1717/1, 1996/3, 1996/5, 2034/0, 2658/1, 2658/2, 2657/7, 2657/8, 2657/10, 2657/11, 2657/12, 2657/13, 2657/14, 3570/0, vse k.o. Opatje selo
5. parc. št. 1768/0, 1770/1, 1771/1, 1771/2, vse k.o. Vojščica
se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica.
Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu v izvršitev, kjer se pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-40/2012
Miren, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost