Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica, stran 11744.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 in 57/11), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ter 17. člena Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 21. seji dne 18. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08) se v 3. členu prvi odstavek pod točko b), doda nova točka 5., ki se glasi:
»urejanje javne razsvetljave«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se pod točko B) doda nova 10. točka, ki se glasi:
»urejanje javne razsvetljave«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008-3
Miren, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.