Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4113. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica za leto 2013, stran 11690.

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 14/93 in Uradni list RS, št. 21/01, Uradne objave Snežnik, št. 5/2004) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Bistriški odmevi, št. 5/10) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 13. seji dne 11. 12. 2012 na 7. korespondenčni seji dne 21. 12. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica se za leto 2013 poveča za indeks cen življenjskih potrebščin oktober 2012 v primerjavi z mesecem oktobrom 2011, ki znaša 102,7.
II.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica znaša v letu 2013:
– za fizične osebe EUR 0,00165,
– za pravne osebe EUR 0,00145.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2013.
Št. 422-448/2012
Ilirska Bistrica, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.