Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4085. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor, stran 11651.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-40/2012-15/429, z dne 18. 12. 2012, družba PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor, izdaja
A K T
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Maribor na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PLINARNA MARIBOR d.o.o..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
– od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|        |   2013   |   2014   |   2015   |
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|Tarifna postavka|   [EUR]   |   [EUR]   |  [EUR]   |
|za meritve   |        |        |       |
+----------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+
|        | brez | z DDV | brez | z DDV | brez | z DDV |
|        | DDV |    | DDV |    | DDV |    |
+-----------+----+-------+-------+-------+-------+------+-------+
|Tarifna  |V(L)|  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  -  |
|postavka  |  |    |    |    |    |   |    |
|za     |  |    |    |    |    |   |    |
|meritve,  |  |    |    |    |    |   |    |
|kadar   |  |    |    |    |    |   |    |
|končni   |  |    |    |    |    |   |    |
|odjemalec |  |    |    |    |    |   |    |
|ni lastnik |  |    |    |    |    |   |    |
|merilne  |  |    |    |    |    |   |    |
|naprave in |  |    |    |    |    |   |    |
|jo     |  |    |    |    |    |   |    |
|sistemski |  |    |    |    |    |   |    |
|operater  |  |    |    |    |    |   |    |
|vzdržuje, |  |    |    |    |    |   |    |
|umerja in |  |    |    |    |    |   |    |
|v skladu s |  |    |    |    |    |   |    |
|predpisi  |  |    |    |    |    |   |    |
|izvaja   |  |    |    |    |    |   |    |
|periodične |  |    |    |    |    |   |    |
|menjave  |  |    |    |    |    |   |    |
|merilne  |  |    |    |    |    |   |    |
|naprave  |  |    |    |    |    |   |    |
+-----------+----+-------+-------+-------+-------+------+-------+
|Tarifna  |V(U)| 1,4829| 1,7795|1,5273 |1,8328 |1,5730| 1,8876|
|postavka  |  |    |    |    |    |   |    |
|za     |  |    |    |    |    |   |    |
|meritve,  |  |    |    |    |    |   |    |
|kadar   |  |    |    |    |    |   |    |
|sistemski |  |    |    |    |    |   |    |
|operater  |  |    |    |    |    |   |    |
|ni lastnik |  |    |    |    |    |   |    |
|merilne  |  |    |    |    |    |   |    |
|naprave in |  |    |    |    |    |   |    |
|jo     |  |    |    |    |    |   |    |
|sistemski |  |    |    |    |    |   |    |
|operater  |  |    |    |    |    |   |    |
|vzdržuje  |  |    |    |    |    |   |    |
|in umerja |  |    |    |    |    |   |    |
+-----------+----+-------+-------+-------+-------+------+-------+
|Tarifna  |V(N)|  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  -  |
|postavka  |  |    |    |    |    |   |    |
|za     |  |    |    |    |    |   |    |
|meritve,  |  |    |    |    |    |   |    |
|kadar   |  |    |    |    |    |   |    |
|sistemski |  |    |    |    |    |   |    |
|operater  |  |    |    |    |    |   |    |
|ni lastnik |  |    |    |    |    |   |    |
|merilne  |  |    |    |    |    |   |    |
|naprave  |  |    |    |    |    |   |    |
|ter je ne |  |    |    |    |    |   |    |
|vzdržuje  |  |    |    |    |    |   |    |
|in ne   |  |    |    |    |    |   |    |
|umerja   |  |    |    |    |    |   |    |
+-----------+----+-------+-------+-------+-------+------+-------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 22/12).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2013 in velja do 31. decembra 2015.
Št. OM 7014/2012
Maribor, dne 14. decembra 2012
EVA 2012-2430-0229
PLINARNA MARIBOR d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Milan Curk l.r.

AAA Zlata odličnost