Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3574. Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, stran 9387.

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11 in 43/12), se peti odstavek 6. člena spremeni, tako da se glasi:
»(5) Referenčni stroški so podlaga za določanje cen v pogodbah za zagotovljeni odkup in za višino obratovalnih podpor v pogodbah o zagotavljanju podpor. Pri določanju višine podpore za proizvodne naprave Agencija za energijo upošteva višino referenčnih stroškov, ki je veljala na dan sklenitve pogodbe o dostopu do elektroenergetskega omrežja. Referenčne stroške prikazuje priloga I, ki je sestavni del te uredbe.«.
Osmi odstavek se črta.
2. člen
V prilogi I se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE – sončna energija
Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE na sončno energijo iz 3.1 in 3.2 točke te priloge (v nadaljnjem besedilu: referenčni stroški) se vsakega prvega dne v mesecu znižujejo za 2 %.
3.1 Referenčni stroški fotovoltaičnih proizvodnih naprav, ki so postavljene na stavbah
+----------------+----------------+--------------+--------------+
|  Velikostni  | Nespremenljivi | Spremenljivi |  Skupaj  |
|   razred   | del referenčnih|   del   | referenčni |
|  proizvodne  |  stroškov  | referenčnih |  stroški  |
|   naprave  |  [EUR/MWh]  | stroškov (1) | [EUR /MWh] |
|        |        | [EUR /MWh] |       |
+----------------+----------------+--------------+--------------+
|mikro (< 50 kW) |   150,00   |    /   |  150,00  |
+----------------+----------------+--------------+--------------+
|mala (< 1 MW)  |   137,19   |    /   |  137,19  |
+----------------+----------------+--------------+--------------+
|srednja (do 10 |   113,85   |    /   |  113,85  |
|MW)       |        |       |       |
+----------------+----------------+--------------+--------------+
|velika (do 125 |   101,34   |    /   |  101,34  |
|MW)       |        |       |       |
+----------------+----------------+--------------+--------------+
(1) Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od količine proizvedene električne energije, se za namene te uredbe zanemari.
3.2 Referenčni stroški ostalih fotovoltaičnih proizvodnih naprav
+----------------+-----------------+-------------+--------------+
|  Velikostni  | Nespremenljivi |Spremenljivi |  Skupaj  |
|   razred   | del referenčnih |   del   | referenčni |
|  proizvodne  |  stroškov   | referenčnih |  stroški  |
|   naprave  |  [EUR /MWh]  | stroškov  | [EUR /MWh] |
|        |         |[EUR /MWh](1)|       |
+----------------+-----------------+-------------+--------------+
|mikro (< 50 kW) |   140,95   |   /   |  140,95  |
+----------------+-----------------+-------------+--------------+
|mala (< 1 MW)  |   129,86   |   /   |  129,86  |
+----------------+-----------------+-------------+--------------+
|srednja (do 10 |   104,68   |   /   |  104,68  |
|MW)       |         |       |       |
+----------------+-----------------+-------------+--------------+
|velika (do 125 |   97,19   |   /   |   97,19  |
|MW)       |         |       |       |
+----------------+-----------------+-------------+--------------+
(1) Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od količine proizvedene električne energije, se za namene te uredbe zanemari.«.
3. člen
V prilogi II se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz fotovoltaičnih proizvodnih naprav
3.1 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz fotovoltaičnih proizvodnih naprav, ki so postavljene na stavbah
+--------------------------------+----------------------------+
| Velikostni razred proizvodne | Cena zagotovljenega odkupa |
|      naprave       |     [EUR/MWh]     |
+--------------------------------+----------------------------+
|mikro (< 50 kW)         |      150,00      |
+--------------------------------+----------------------------+
|mala (< 1 MW)          |      137,19      |
+--------------------------------+----------------------------+
|srednja (do 5 MW)        |      113,85      |
+--------------------------------+----------------------------+
Fotovoltaična proizvodna naprava skupne nazivne moči do vključno 5 kW, ki je priključena v stavbi za števcem končnega uporabnika, je upravičena do dodatka v višini 5 % referenčnih stroškov.
3.2 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz ostalih fotovoltaičnih proizvodnih naprav
+--------------------------------+----------------------------+
| Velikostni razred proizvodne | Cena zagotovljenega odkupa |
|      naprave       |     [EUR/MWh]     |
+--------------------------------+----------------------------+
|mikro (< 50 kW)         |      140,95      |
+--------------------------------+----------------------------+
|mala (< 1 MW)          |      129,86      |
+--------------------------------+----------------------------+
|srednja (do 5 MW)        |      104,68      |
+--------------------------------+----------------------------+
                               «.
4. člen
V prilogi III se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3 Obratovalne podpore za električno energijo iz fotovoltaičnih proizvodnih naprav
Pri določanju višine obratovalne podpore se upoštevajo referenčni stroški iz prvega odstavka 3. točke priloge I te uredbe.
3.1 Obratovalne podpore za električno energijo iz fotovoltaičnih proizvodnih naprav, ki so postavljene na stavbah
+--------------------------------+----------------------------+
| Velikostni razred proizvodne |  Obratovalna podpora   |
|      naprave       |     [EUR/MWh]     |
+--------------------------------+----------------------------+
|mikro (< 50 kW)         |      100,90      |
+--------------------------------+----------------------------+
|mala (< 1 MW)          |      88,09      |
+--------------------------------+----------------------------+
|srednja (do 10 MW)       |      63,08      |
+--------------------------------+----------------------------+
|velika (do 125 MW)       |      45,55      |
+--------------------------------+----------------------------+
Fotovoltaična proizvodna naprava skupne nazivne moči do vključno 5 kW, ki je priključena v stavbi za števcem končnega uporabnika, je upravičena do dodatka v višini 5 % referenčnih stroškov.
3.2 Obratovalne podpore za električno energijo iz ostalih fotovoltaičnih proizvodnih naprav
+--------------------------------+----------------------------+
| Velikostni razred proizvodne |  Obratovalna podpora   |
|      naprave       |     [EUR/MWh]     |
+--------------------------------+----------------------------+
|mikro (< 50 kW)         |      91,85      |
+--------------------------------+----------------------------+
|mala (< 1 MW)          |      80,76      |
+--------------------------------+----------------------------+
|srednja (do 10 MW)       |      53,91      |
+--------------------------------+----------------------------+
|velika (do 125 MW)       |      41,40      |
+--------------------------------+----------------------------+
                               «.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Do dodatka iz 3.1 točke priloge II in 3.1 točke priloge III so upravičene fotovoltaične proizvodne naprave, ki so zgrajene po 1. januarju 2013.
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. decembra 2012.
Št. 00729-43/2012
Ljubljana, dne 28. novembra 2012
EVA 2012-2430-0192
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti