Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3215. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec, stran 8403.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec dne 24. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, v nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Odlok je stopil v veljavo z dnem 16. 10. 2012. Sprejeti Odlok v besedilnem delu ne omogoča predvidene izvedbe pomembne občinske investicije, gradnje družbene infrastrukture, ki je vezana na pridobitev evropskih sredstev in pogoje ministrstva, zato bi šele s spremembo besedilnega dela Odloka omogočili realizacijo potrebnega projekta.
3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
Območje sprememb zajema celotno območje Občine Logatec. Spreminja se besedilni del izvedbenega dela Odloka. Spremembe se izvedejo po skrajšanem postopku.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Ker gre za predvidene spremembe besedilnega dela izvedbenega dela Odloka, ni predvidena pridobitev posebnih strokovnih rešitev.
5. člen
(roki za pripravo)
Spremembe Odloka se izdela po naslednjem terminskem planu:
– sklep o začetku priprave          oktober 2012
– osnutek                   oktober 2012
– sodelovanje javnosti            november 2012
– sprejem                   december 2012.
6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
Glede na predvidene spremembe Odloka, se ne predvideva pridobivanja splošnih smernic, posebnih smernic, ter mnenj, saj predvidene spremembe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora.
7. člen
(končna določba)
Sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3500-3/2012-1
Logatec, dne 24. oktobra 2012
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost