Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško, stran 8030.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 13. seji dne 3. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško
1. člen
V celoti se spremeni 5. člen Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško, ki se glasi:
»5. člen
(območje brezplačnega kratkotrajnega parkiranja)
(1) Na določenih cestah ali delih ceste se lahko parkiranje časovno omeji (območje kratkotrajnega brezplačnega parkiranja) tako, da sme parkiranje trajati do 10 minut, in sicer med 7.00 do 20.00 uro.
(2) Območja kratkotrajnega parkiranja se označijo s posebnimi oznakami na samih parkirnih mestih in s prometnimi znaki.
(3) Voznik mora po izteku določenega časa vozilo odpeljati.
(4) Z denarno kaznijo 40,00 € se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.«
2. člen
»V drugem in tretjem odstavku 7. člena, drugem odstavku 10. člena, tretjem odstavku 11. člena, drugem odstavku 13. člena, drugem in tretjem odstavku 14. člena, tretjem in četrtem odstavku 15. člena, šestem odstavku 20. člena, drugem odstavku 23. člena in v osmem odstavku 33. člena odloka se znesek »5.000 SIT« nadomesti z zneskom 20,00 €.«
3. člen
»V drugem odstavku 4. člena, petem odstavku 9. člena, drugem odstavku 11. člena, drugem odstavku 19. člena, drugem in tretjem odstavku 25. člena, drugem in tretjem odstavku 26. člena in v drugem odstavku 35. člena odloka se znesek »10.000 SIT« nadomesti z zneskom 40,00 €.«
4. člen
»V tretjem odstavku 7. člena, šestem odstavku 9. člena, tretjem odstavku 14. člena, četrtem odstavku 15. člena, sedmem odstavku 20. člena, tretjem odstavku 24. člena, tretjem in četrtem odstavku 29. člena, četrtem odstavku 31. člena, šestem in sedmem odstavku 32. člena, drugem odstavku 35. člena in tretjem in v četrtem odstavku 36. člena odloka se znesek »20.000 SIT« nadomesti z zneskom 80,00 €.«
5. člen
»V trtejem odstavku 19. člena, sedmem odstavku 33. člena in v sedmem odstavku 43. člena odloka se znesek »15.000 SIT« nadomesti z zneskom 60,00 €.«
6. člen
»V osmem odstavku 43. člena odloka se znesek »25.000 SIT« nadomesti z zneskom 100,00 €.«
7. člen
»V devetem odstavku 33. člena odloka se znesek »30.000 SIT« nadomesti z zneskom 125,00 €.«
8. člen
»V tretjem odstavku 19. člena, sedmem odstavku 20. člena, tretjem odstavku 24. člena, tretjem odstavku 25. člena in v tretjem odstavku 26. člena odloka se znesek »100.000 SIT« nadomesti z zneskom 410,00 €.«
9. člen
»V šestem odstavku 9. člena, tretjem odstavku 29. člena, četrtem odstavku 31. člena, sedmem odstavku 32. člena in v četrtem odstavku 36. člena odloka se znesek »200.000 SIT« nadomesti z zneskom 830,00 €.«
10. člen
»V devetem odstavku 33. člena odloka se znesek »300.000 SIT« nadomesti z zneskom 1.250,00 €.«
11. člen
»V osmem odstavku 43. člena odloka se znesek »250.000 SIT« nadomesti z zneskom 1.040,00 €.«
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34001-01/1999
Laško, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost