Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3128. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici, stran 8136.

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici (v nadaljevanju: odlok), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29/12 z dne 20. 4. 2012, je bila ugotovljena napaka. Zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUNK) dajem
P O P R A V E K
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12)
Popravi se zadnja alineja 8. člena odloka, tako da se pravilno glasi:
»– ograja je lahko žična, lesena ali v obliki žive meje, višine max. do 1,20 m, zasajena oziroma postavljena na parcelno mejo razen ob javni cesti, kjer ograja ne sme posegati v polje preglednosti in je za njo potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste.«
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2010
Sevnica, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost