Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3062. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, stran 7808.

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 13. redni seji dne 3.10. 2012 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Laško in ceste med naselji v Občini Laško in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Laško in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09, 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2012-202(507) z dne 11. 7. 2012.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 12/99), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 12/01), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 117/04) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 53/05).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2009
Laško, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost