Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2176. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 5. obletnici osamosvojitve, stran 2784.

Na podlagi 5. člena zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) in v skladu z uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1996 izdajajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 69/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 5. obletnici osamosvojitve
1. člen
Republika Slovenija izda priložnostne kovance ob 5. obletnici osamosvojitve v obsegu in z glavnimi znamenji ter drugimi značilnostmi, kakor je določeno s to uredbo.
2. člen
Ob 5. obletnici osamosvojitve izda Republika Slovenija:
– priložnostne zlatnike z nominalno vrednostjo 5000 tolarjev, in sicer najmanj 1000 kovancev v skupni nominalni vrednosti 5,000.000 tolarjev in največ 3.000 kovancev v skupni vrednosti 15,000.000 tolarjev;
– priložnostne srebrnike z nominalno vrednostjo 500 tolarjev, in sicer najmanj 3.000 kovancev v skupni nominalni vrednosti 1,500.000 tolarjev in največ 10.000 kovancev v skupni vrednosti 5,000.000 tolarjev;
– priložnostne kovance, izdelane iz kovin, iz katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, z nominalno vrednostjo 5 tolarjev, v količini 200.000 kovancev in v skupni vrednosti 1,000.000 tolarjev.
V prvi emisiji bo izdelano 1000 zlatnikov, 3000 srebrnikov in 200.000 tečajnih kovancev.
O morebitni naknadni izdelavi priložnostnih kovancev do največje dopustne količine v skladu s prvo in drugo alineo prvega odstavka tega člena soglasno odločata Banka Slovenije in Ministrstvo za finance.
3. člen
Priložnostni zlatniki bodo izdelani iz zlata čistine 900/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega mo- tiva.
Zlatniki bodo imeli težo 7 gramov in premer 24 milimetrov. Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen pri teži odmik do 1% nad težo oziroma 1% pod težo.
4. člen
Priložnostni srebrniki bodo izdelani iz srebra čistine 925/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega mo- tiva.
Srebrniki bodo imeli težo 15 gramov in premer 32 milimetrov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen pri teži odmik do 1% nad težo oziroma 1% pod težo.
5. člen
Priložnostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, bodo izdelani iz zlitine, ki vsebuje 78% bakra, 20% cinka in 2% niklja.
Kovanci bodo imeli težo 6,4 grama in premer 26 milimetrov. Pri vsakem posameznem kovancu je dopusten odmik od teže do 2% nad ali pod težo, pri premeru pa do 0,1 mm nad oziroma pod premerom.
6. člen
Videz sprednje strani zlatnikov in tečajnih kovancev iz 3. in 5. člena te uredbe bo naslednji:
– osrednji motiv na kovancih je gorenjski dišeči nagelj v gornjem desnem delu kovancev. Cvet je sestavljen iz petih listov, ki simbolizirajo peto obletnico osmosvojitve. Pod njim so letnice: “1991 . 1996”. Ob levem robu kovancev je napis: “SAMOSTOJNA SLOVENIJA”.
7. člen
Videz zadnje strani priložnostnih kovancev iz 6. člena te uredbe bo naslednji:
– v sredini kovancev je na levi strani vodoravno izpisana vrednost s številkama: “5000” oziroma: “5”, pod njo pa besedilo “TOLARJEV” in letnica izdaje: “1996”. Ob desnem robu kovancev je polkrožni napis “REPUBLIKA SLOVENIJA”.
8. člen
Videz sprednje strani srebrnikov iz 4. člena te uredbe bo naslednji:
– osrednji motiv na kovancih je reliefna podoba dela zemeljske oble s točko, ki predstavlja približno lokacijo države Slovenije. V obrisih globusa je v loku napis:
“SAMOSTOJNA SLOVENIJA”, pod njim pa letnici: “1991–1996”.
9. člen
Videz zadnje strani priložnostnih srebrnikov iz 8. člena te uredbe bo naslednji:
– na kovancih je v osrednjem delu predstavljen zemljevid Slovenije v njenih naravnih mejah. V sredini zemljevida je v dveh linijah napis: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod zemljevidom je izpisana številčna oznaka: “500”, poleg nje pa beseda: “TOLARJEV. Nad zemljevidom je v levem delu izpisana letnica izdaje: “1996”. V sredini kovancev zgoraj je številčna oznaka izražena še v pisavi za slepe osebe.
10. člen
Priložnostni kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so po obodu nazobčani.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-12/93-2/9-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik