Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2175. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici olimpijskih iger moderne dobe, stran 2783.

Na podlagi 5. člena zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) in v skladu z uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1996 izdajajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 69/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici olimpijskih iger moderne dobe
1. člen
Republika Slovenija izda priložnostne kovance ob 100-letnici olimpijskih iger moderne dobe v obsegu in z glavnimi znamenji ter drugimi značilnostmi, kakor je določeno s to uredbo.
2. člen
Ob 100-letnici olimpijskih iger moderne dobe izda Republika Slovenija:
– priložnostne zlatnike z nominalno vrednostjo 5000 tolarjev, in sicer najmanj 1000 kovancev v skupni nominalni vrednosti 5,000.000 tolarjev in največ 3.000 kovancev v skupni vrednosti 15,000.000 tolarjev;
– priložnostne srebrnike z nominalno vrednostjo 500 tolarjev, in sicer najmanj 3.000 kovancev v skupni nominalni vrednosti 1,500.000 tolarjev in največ 10.000 kovancev v skupni vrednosti 5,000.000 tolarjev;
– priložnostne kovance, izdelane iz kovin, iz katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, z nominalno vrednostjo 5 tolarjev, v količini 200.000 kovancev in v skupni vrednosti 1,000.000 tolarjev.
V prvi emisiji bo izdelano 1000 zlatnikov, 3000 srebrnikov in 200.000 tečajnih kovancev.
O morebitni naknadni izdelavi priložnostnih kovancev do največje dopustne količine v skladu s prvo in drugo alineo prvega odstavka tega člena soglasno odločata Banka Slovenije in Ministrstvo za finance.
3. člen
Priložnostni zlatniki bodo izdelani iz zlata čistine 900/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega motiva.
Zlatniki bodo imeli težo 7 gramov in premer 24 milimetrov. Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen pri teži odmik do 1% nad težo oziroma 1% pod težo.
4. člen
Priložnostni srebrniki bodo izdelani iz srebra čistine 925/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega motiva.
Srebrniki bodo imeli težo 15 gramov in premer 32 milimetrov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen pri teži odmik do 1% nad težo oziroma 1% pod težo.
5. člen
Priložnostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, bodo izdelani iz zlitine, ki vsebuje 78% bakra, 20% cinka in 2% niklja.
Kovanci bodo imeli težo 6,4 grama in premer 26 milimetrov. Pri vsakem posameznem kovancu je dopusten odmik od teže do 2% nad ali pod težo, pri premeru pa do 0,1 mm nad oziroma pod premerom.
6. člen
Videz sprednje strani zlatnikov, srebrnikov in tečajnih kovancev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe bo naslednji:
– osrednji motiv na kovancih je stiliziran lik telovadca pri izvedbi vaje v parterju. Ob zunanjem robu je okrog lika telovadca napis: “OLIMPIJSKE IGRE”, pod telovadcem pa letnici: “1896–1996”.
7. člen
Videz zadnje strani priložnostnih kovancev iz 6. člena te uredbe bo naslednji:
– v sredini kovancev je vodoravno izpisana vrednost s številkami: “5000”, “500” oziroma: “5”, pod njimi pa besedilo: “TOLARJEV”. Nad številčno oznako kovancev je ob zunanjem robu polkrožni napis: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod besedilom je znak Olimpijskega komiteja Slovenije (pet olimpijskih krogov s plamenico), pod njim pa letnica izdaje: “1996”.
8. člen
Priložnostni kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so po obodu nazobčani.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-12/93-2/10-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik