Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2012 z dne 1. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2012 z dne 1. 10. 2012

Kazalo

2839. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici, stran 7414.

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 19. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12), v nadaljevanju: OPPN.
2. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen z besedilom, ki se glasi:
»30.a člen
Glede na določbe ZPNačrt in opremljenost območja OPPN ni potrebna izdelava posebnega programa opremljanja za območje OPPN, zato se komunalni prispevek obračuna na podlagi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, 68/08, 85/11) in Odloka o komunalnem prispevku v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, 68/08).«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2010
Sevnica, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost